Webový portál pro správu svých zařízení nabídla Konica Minolta

Webové rozhraní eCON, které umožňuje uživatelům svých zařízení optimalizaci nákladů na tvorbu firemních dokumentů prostřednictvím pokročilého přehledu o tiskových zařízeních i všech procesech potřebných pro zajištění jejich plynulého provozu, zprovoznila společnost Konica Minolta.Webové rozhraní eCON, které umožňuje uživatelům svých zařízení optimalizaci nákladů na tvorbu firemních dokumentů prostřednictvím pokročilého přehledu o tiskových zařízeních i všech procesech potřebných pro zajištění jejich plynulého provozu, zprovoznila společnost Konica Minolta.
Odpovědný IT pracovník se díky tomu orientuje v míře vytížení jednotlivých strojů, skupin strojů či celého tiskového systému i ve stavu požadavků vznesených na dodavatele tiskového řešení včetně rychlosti odezvy na požadavky, jako je doplnění spotřebního materiálu, servisní zásah či odborná pomoc. Aplikace současně umožňuje obsluze rychle a jednoduše tyto požadavky zadávat, vše od pracovního stolu s minimem vynaloženého času.
Přístup do aplikace je zabezpečen pomocí přihlašovacího jména a hesla, na titulní stránce si uživatel může zvolit jemu vyhovující jazyk aplikace. Úvodní stránka portálu předkládá zákazníkovi velmi přehledně skupinu funkcionalit, které lze využít: seznam strojů, přehled požadavků, zadání požadavku, základní informace a nastavení atd. Webový portál eCON také mapuje množství nejrůznějších statistik a tím umožňuje uživateli kontinuální orientaci v efektivitě využívání produktů společnosti Konica Minolta.
V rámci celé aplikace eCON je rozlišeno několik uživatelských úrovní, které jsou určeny pro různý způsob práce s aplikací. Paralelně s níže uvedenými úrovněmi ještě stojí úroveň administrátora, která umožňuje detailní nastavení přístupu uživatelů k jednotlivým funkcím a definuje jejich oprávnění.


Komentáře