Xerox zavádí službu nepřetržitého servisu pro své produkční tiskárny

Všem uživatelům, kteří provozují produkční stroje značky Xerox, nabízí výrobce nově nepřetržitý servis provozu. Jedná se o prý reakci na rostoucí počet strojů, které zákazníci využívají ve vícesměnném nebo nepřetržitém provozu.Všem uživatelům, kteří provozují produkční stroje značky Xerox, nabízí výrobce nově nepřetržitý servis provozu. Jedná se o prý reakci na rostoucí počet strojů, které zákazníci využívají ve vícesměnném nebo nepřetržitém provozu.
Nepřetržitý servis je služba nad rámec standardní servisní smlouvy. Je možné využívat ji pravidelně nebo jednorázově, např. v určité části měsíce, která je pro zákazníka z provozních důvodů zásadní. Službu může zákazník začít využívat dva pracovní dny po jejím objednání.
„V současnosti využívá službu nepřetržitého servisu pět klíčových klientů provozujících produkční stroje především pro tisk výpisů z účtů, výpisů za služby mobilních operátorů apod. Během jednoho měsíce mají tyto společnosti obvykle několik fakturačních cyklů, kdy musí tisk výpisů běžet bez větších přerušení, aby dorazily k zákazníkovi do stanoveného data,“ říká Luboš Novotný, technický ředitel Xeroxu CR.
Nepřetržitý servis je zajištěn mobilním spojením přímo na technika, který má pohotovost. Ten je standardně do dvou hodin od nahlášení poruchy povinen dorazit k zákazníkovi. Pokud by došlo k déle trvající poruše, je v rámci služby zajištěno náhradní plnění.


Komentáře