Zkonsolidujte si UPS, zvýšíte si účinnost datových center

Při plánování upgradu datového centra mívá zálohování napájení často jednu z nejnižších priorit a při omezeném rozpočtu bývá jako první vyškrtnuto.

Zkonsolidujte si UPS, zvýšíte si účinnost datových center


Mnoho společností si kupuje systémy UPS (Uninterruptible Power System, záložní zdroje nepřetržitého napájení) pouze tehdy, když přidává zařízení, což představuje takzvaný segmentační přístup.

Zanedlouho ale manažeři datových center obvykle zjistí, že vlastní napájecí systém s relativně nízkou účinností, který se navíc těžko udržuje. Pomyšlení na jeho zlepšení je přitom často odrazující, ačkoli by to mohlo mít velký přínos.

Systémy UPS mají obvykle životnost okolo pěti až sedmi let. Jejich účinnost přitom klesá se stářím. Decentralizované řešení UPS má tendenci blokovat významnou část kapacity, a výsledkem toho může být použití více záložních zdrojů, než je ve skutečnosti potřebné. Konsolidace existujících tak může takové plýtvání odstranit a umožnit efektivnější využití toho, co organizace už má.

Kudy utíkají peníze
Jednotky UPS plýtvají energií hned několika způsoby. Za prvé často není plně využita jejich kapacita, což vede k nasazení více systémů, než je nutné.

Za druhé větší teplo vyzářené dalšími napájecími systémy a relativně nízká účinnost starších systémů často vyžadují zvýšení kapacity chlazení. Je snadné si představit, jak může konsolidace UPS společnostem pomoci významně snížit provozní náklady.


Takže kdy by měla vaše organizace zvážit konsolidaci systémů UPS? Ukazuje se, že pokud má firma v datovém centru pět až sedm jednotek UPS, vyplatí se jí možnosti nového přístupu vyhodnotit.

Možná se tak podniku podaří snížit počet UPS zařízení na jednu nebo dvě. Samozřejmě existuje několik záležitostí, které je vhodné promyslet ještě před tím, než by organizace  vážně uvažovala o konsolidaci UPS. Jde o tyto:

Návratnost investic: Stanovte si cíle návratnosti investic ROI (Return Of Investment) a kdy tyto úspory musejí být realizovány – například za jeden nebo tři roky.

Budoucnost společnosti: Jaké jsou vyhlídky na růst vaší organizace v následujících pěti letech? Zůstane stejně velká jako dnes, nebo může rychleji růst? Máte v plánu otevřít pobočky na dalších místech?

Zohlednění budoucnosti vaší společnosti může být zásadní pro určení, které řešení UPS je nejvhodnější implementovat. Klasické systémy UPS mohou stačit, pokud jsou vyhlídky na minimální nebo velmi předvídatelný nárůst výpočetních požadavků, zatímco škálovatelné modulární produkty budou maximalizovat procentuální využití (účinnost) a mohou se ukázat také jako ekonomičtější, pokud organizace očekává, že významně poroste.

Vhodná výdrž: Jak dlouho chcete udržet v provozu datové centrum při výpadku napájení – deset minut, hodinu nebo dokonce ještě déle? Vezměte v úvahu baterie a prostor, jež zaberou, aby bylo takové výdrže dosaženo.

Také rozhodněte o prioritách – která zařízení jsou nezbytná pro firemní provoz a která lze vypnout, aby se v onen okamžik vzácná energie ušetřila pro důležitější systémy.

Aspekt ohledu na životní prostředí: Je ekologičnost důležitou součástí vaší firemní kultury? Konsolidace UPS pak může doplnit rozsáhlejší plán ohledně použití zelených technologií, což navíc může usnadnit přijetí tohoto projektu firemním managementem.

Zpracování údajů: Jak důležité jsou metriky pro vaši společnost? Při využití konsolidace UPS můžete detailním způsobem ilustrovat, jak konkrétní zařízení využívají energii, a podle toho vytipovat vhodná řešení, která zahrnují vypínání nedůležitých zařízení nebo určení, které ze serverů jsou nejméně účinné, a bylo by je tedy vhodné vyměnit.

Můžete také použít indikátory, které upozorní na situaci, kdy určité koncové zařízení odebírá příliš mnoho energie.

Výhodné pro blady a PoE
Konsolidace UPS je zvláště efektivní řešení pro firmy, které používají blade servery nebo technologii PoE (napájení přes síť Ethernet). Obě tyto technologie odebírají více energie než technologie konvenční a konsolidace UPS může být dobrým způsobem, jak efektivně zvládnout využívání energie.

Konsolidaci UPS může být lákavé realizovat svépomocí, ale neplatí to pro každého. Pokud nejsou IT pracovníci firmy s technologiemi dostatečně obeznámeni, je vhodnější se obrátit na specializované odborníky. Poskytovatel takového řešení totiž dokáže často zajistit veškerou podporu potřebnou k realizaci úspěšného projektu.

Ať už je vaše prostředí jakékoli, zvažte ve svých plánech na zlepšení datového centra řešení pro správu napájení. Konsolidace UPS sice nepatří mezi nejzajímavější řešení, ale v případě správného provedení může přinést obrovské úspory nákladů.

Příklad z praxe
Je pravdou, že trend ke konsolidaci UPS nepřináší tolik mediální pozornosti a nadšení jako například virtualizace serverů, zelené IT nebo cloud computing. Nicméně přestože není tak okouzlující, může vaší společnosti pomoci ušetřit náklady a zlepšit kontinuitu provozu v případě výpadků dodávek elektřiny.

Příkladem může být sdružení realitních kanceláří NAR (National Association of Realtors), které je největší obchodní asociací v severní Americe a jež má více než 1,1 milionu členů. Sdružení zahrnuje zprostředkovatele prodeje obytných a komerčních nemovitostí, prodejce nemovitostí, odhadce, poradce a další subjekty ve všech orientacích oboru nemovitostí.

Když IT tým této asociace hledal způsoby zvýšení efektivity datového centra prostřednictvím virtualizace serverů a dalších strategií, nebyla konsolidace UPS součástí prvotních úvah. Protože však má relativně vysoký potenciál zvýšit energetickou účinnost, tamější manažeři si rychle uvědomili, že by to bylo životaschopné řešení.

NAR tedy provedla konsolidaci datového centra z 20 racků se servery, úložišti dat, síťovými prvky a jednotkami UPS na pouhých sedm rozvaděčů. Výsledkem byla úspora nákladů okolo milionu korun ročně.

Také došlo k dalšímu zmenšení výdajů díky snížení zátěže chlazení, protože nově nainstalované konsolidované jednotky UPS neprodukovaly tolik tepla jako dřívější řešení.

Úvodní foto: © vetkit - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 9/2012
Celé vydání k dispozici i elektronicky
Komentáře