Změřte si spotřebu svého mainframu

V rámci svého projektu Big Green spustila společnost IBM program, který umožňuje uživatelům mainframů sledovat v reálném čase energetickou spotřebu jejich systémů.V rámci svého projektu Big Green spustila společnost IBM program, který umožňuje uživatelům mainframů sledovat v reálném čase energetickou spotřebu jejich systémů.
IBM také začne zveřejňovat údaje o typické spotřebě energie pro mainframy řady IBM System z9. Data vycházejí ze skutečných měření zhruba 1 000 počítačů používaných zákazníky. Z průměrné spotřeby wattů za hodinu tak byly vypočteny watty na jednotku podobně, jako výrobci automobilů udávají počet kilometrů na litr a výrobci elektrických zařízení kilowatty na rok. Data shromážděná za srpen a září určují, že obvyklá spotřeba energie se za normálních okolností pohybuje okolo 60 % udávané, neboli maximální hodnoty modelu mainframu.
„Vysoká míra využití a extrémní virtualizační možnosti dělají z mainframů energeticky účinnou volbu pro velké podniky,“ řekl David Anderson, ekologický konzultant IBM. „Jediný mainframe s Linuxem může být schopen zpracovat stejné množství práce jako zhruba servery s 250 procesory x86, a přitom spotřebuje dva až deset procent jejich energie.“
Systém měření funguje následovně: nové řešení IBM monitoruje skutečné statistiky odběru energie a chlazení mainframu (shromažďované interními senzory) a v reálném čase je zobrazuje na displeji systémových aktivit (System Activity Display). Pomocí tohoto systému může uživatel korelovat spotřebovanou energii se skutečně provedenou prací.
Když počítač každý týden generuje výkaz provozního stavu, může do něj zahrnout i statistiky napájení. Tyto statistiky mohou být sledovány v reálném čase, nebo shrnuty pro analýzu projektů a trendů. Statistiky spotřeby energie slouží k prokázání finanční úspory například při jednání o slevách ze strany dodavatelů energie nebo v rámci programů snižování spotřeby energie v datových centrech.
Pro budoucí plánování je také k dispozici nástroj Power Estimator Tool. Ten počítá, jak změny systémových konfigurací a pracovních úloh ovlivňují celkové energetické náklady, tedy souhrn energie potřebné k napájení a chlazení počítačů.


Komentáře