výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda
41.

Komprimácia metódami umelej inteligencie | 01.02.2004

V mnohých aplikáciách výpočtovej techniky je v dnešnej dobe bežne používaná komprimácia údajov. Softvérové firmy...


42.

Od medicíny po ropu | 01.07.2003

Aké úlohy sú vhodné pre súčasné expertné systémy Expertné systémy dokážu simulovať rozhodovací proces vykonávan...


43.

Súčasné expertné systémy | 01.07.2003

Simulácia rozhodovacej činnosti človeka Prostredie, v ktorom pÖsobia organizácie, sa stáva čoraz zložitejším a komp...


44.

Grabovanie DVD pod Unixom | 01.07.2003

Nasledujúci Článok ponúka všeobecné informácie, aby sa užívateí íahšie zorientoval a zoznámil s problematikou DVD...


45.

Od surového textu k modelu dokumentu | 01.06.2003

Aby bolo možné textové dokumenty automaticky spracovávať a extrahovať informácie v nich uložené, je nutné pretransfo...


46.

LindowsOS 3.0 mačka vo vreci? | 01.06.2003

Veía z nás určite už počulo hlasné, možno i nepresné mediálne trúbenie, že Lindows je zmiešaný Linux a Windows,


47.

Hybridná inteligencia | 01.05.2003

Kombinácie fuzzy systémov a neurónových sietí Nedávno sme sa na stránkach Computerworldu zoznámili s neurónovými sie


48.

Webové služby na platforme Microsoft .Net (II) | 01.05.2003

V minulom čísle sme ukázali kompletný postup vytvorenia webovej služby, ktorá mÖže pracovať s databázou na platforme...


49.

Webové služby na platforme Microsoft .Net | 01.05.2003

Webová služba je softvérová aplikácia, identifikovaná pomocou URI (Uniform Resource Identifier), ktorej rozhrania a väz...


50.

Ako pracujú fuzzy systémy | 01.04.2003

Všetky údaje, ktoré počítače prijímajú, spracúvajú, uchovávajú a aj produkujú, sú v konečnom dÖsledku iba čí...