výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda
11.

Editácia videa pod Linuxom nie je sci-fi | 01.07.2004

Linux si pre svoje videoaplikácie vybrali firmy ako Digital Domain, Disney alebo ILM. DreamWorks napr. používa Linux už ak...


12.

Svet ontológií a agentov | 01.12.2003

Budúca podoba internetu Počas dlhých rokov svojej existencie prešiel internet mnohými zmenami. Od poskytovania čisto te...


13.

Svet ontológií a agentov | 01.12.2003

Budúca podoba internetu Počas dlhých rokov svojej existencie prešiel internet mnohými zmenami. Od poskytovania čisto te...


14.

Strojové učenie | 01.11.2003

Počítačové programy a počítače všeobecne sa niekedy považujú za hlúpe, nakoíko len vykonávajú postup, ktorému n...


15.

Súčasné expertné systémy | 01.07.2003

Simulácia rozhodovacej činnosti človeka Prostredie, v ktorom pÖsobia organizácie, sa stáva čoraz zložitejším a komp...


16.

Grabovanie DVD pod Unixom | 01.07.2003

Nasledujúci Článok ponúka všeobecné informácie, aby sa užívateí íahšie zorientoval a zoznámil s problematikou DVD...


17.

Od surového textu k modelu dokumentu | 01.06.2003

Aby bolo možné textové dokumenty automaticky spracovávať a extrahovať informácie v nich uložené, je nutné pretransfo...


18.

LindowsOS 3.0 mačka vo vreci? | 01.06.2003

Veía z nás určite už počulo hlasné, možno i nepresné mediálne trúbenie, že Lindows je zmiešaný Linux a Windows,


19.

Hybridná inteligencia | 01.05.2003

Kombinácie fuzzy systémov a neurónových sietí Nedávno sme sa na stránkach Computerworldu zoznámili s neurónovými sie


20.

Webové služby na platforme Microsoft .Net (II) | 01.05.2003

V minulom čísle sme ukázali kompletný postup vytvorenia webovej služby, ktorá mÖže pracovať s databázou na platforme...