Adresních bloků IPv4 rychle ubývá, je jich už méně než 5 %

Nejsou to ani tři měsíce, co se objevila informace, že byl spotřebován další kus adresního prostoru „starého internetu“. V současnosti byl překonán další milník.Čtenáři s dobrou pamětí si možná vzpomenou, že tehdy putovaly dva velké adresní bloky (/8) do regionu Asie-Pacifik, nebo-li organizaci APNIC. Zmiňovaný region se podílí největším dílem na současném alokačním tempu a proto nebylo příliš překvapivé, že se včera tato událost opět opakovala a další část adresního prostoru putovala k APNICu. Konkrétně byly přiřazeny bloky 36.0.0.0/8 a 42.0.0.0/8 a zbývá už tedy jen 12 volných bloků velikosti /8 (neboli 16777216 adres) z 256. Nejvyšší registr adres IANA už má tedy v zásobě volné adresy, které odpovídají pouze 4,7 % celkového adresního prostoru. Následující tabulka ukazuje, které bloky jsou ještě volné (zelená barva), které jsou už alokované (červená) a které jsou vyhrazené pro jiné použití (fialová).Jak je vidět, zelené barvy už nám mnoho nezbývá a je evidentní, že nebude dlouho trvat a tato tabulka bude kompletně červeno-fialová. Pro milovníky grafů jsme tentokrát připravili obrázek, který ilustruje, jak se vyvíjí rychlost spotřebovávání zmíněných velkých bloků.Za povšimnutí stojí dvě věci:

Už zmiňovaná zvyšující se aktivita APNICu (modré sloupečky), která zdaleka převyšuje evropský i severoamerický region. Navíc přidělování adresních bloků v dosud neuzavřeném roce 2010 viditelně zrychlilo – to může souviset s tím, že se poskytovatelé služeb snaží co nejvíce předzásobit.

Mimochodem, poměrně zajímavý bude konec přidělování těchto bloků. IANA v normální režimu přidělí už jen sedm z těchto dvanácti volných. Je to proto, že poslední přidělování bude speciální. V jeden okamžik totiž každý z pěti regionů dostane po jednom bloku. To je poměrně výhodné pro Afriku, protože tam jeden blok vystačí zhruba na tři roky, naopak je to nevýhodné pro region Asie-Pacifik, který spotřebuje jeden blok přibližně za jeden a půl měsíce. Obzvláště tento region by tedy měl zintenzivnit práce na rozšiřování protokolu IPv6, ani my Evropané ale samozřejmě nemůžeme zůstat v klidu.Komentáře