Bitva o standardy internetu věcí (1)

S tím, jak podniky začínají uvažovat o budování vlastního internetu věcí (IoT), se objevuje klíčová otázka: Co se děje v této oblasti okolo standardů?

Bitva o standardy internetu věcí (1)


Bez platforem a standardů, které by byly základem pro vývoj produktů a služeb, by se svět IoT mohl stát poměrně chaotickým. Je nutné mít obecně přijímané standardy a platformy ve třech základních oblastech. Jsou jimi:

  • Vlastní zařízení, která mohou zahrnovat cokoli – od pouličních světel chytrého města až po průmyslové řízení a zemědělské stroje.
  • Síť, která bude pravděpodobně kombinací kabelové i bezdrátové sítě a bude přenášet data internetu věcí do datového centra.
  • Systém varování a analýz, který zajistí praktickou využitelnost dat k dalším aktivitám.

Tyto systémy musejí, aby byl internet věcí pro podniky užitečný, umět spolupracovat. Zatímco proces standardizace IoT je stále v plenkách, roste jeho naléhavost, protože rychle stoupá dynamika všeho, co za internetem věcí stojí.

Nedávný průzkum v téměř tisíci podniků z celého světa vykonaný společností 451 Research ukazuje, že sedm z deseti organizací v současné době shromažďuje data v rámci iniciativ internetu věcí. Ve studii se uvádí, že v příštích 12 měsících respondenti očekávají zvýšení svých výdajů na technologie IoT o plnou třetinu.

Zhruba 90 % respondentů navíc uvedlo, že plánují v příštích 12 měsících své výdaje na IoT zvýšit a 40 % plánuje navýšit investice do IoT o 25–50 % ve srovnání s loňským rokem.

 

Standardní provozní postup

A co se tedy děje v oblasti standardů? Podle odborníků je toho hodně, ale chvíli bude trvat, než se prach usadí a objeví se dominantní platformy.

„Nyní bych charakterizoval aktivity související s IoT standardy jako skutečně složité,“ tvrdí Mike Krell, analytik pro IoT ve společnosti Moor Insights and Strategy, která se zaměřuje na IT technologie.

„IoT je obrovská oblast pokrývající nové i staré spotřebitelské i průmyslové aplikace,“ popisuje Krell. „Vytváření systému od základu je jedna věc, ale snaha o modernizaci starších systémů a instalací je něco zcela jiného. Je velmi obtížné, ne-li nemožné, vytvořit standardy, které by dokázaly pokrýt potřeby všech těchto pohyblivých částí.“

To ale neznamená, že se lidé nesnaží. „Na IoT se stále pracuje,“ dodává Ian Grant, analytik ve společnosti GlobalData, která se zabývá poradenstvím. „Vzhledem ke složitosti terénu v této oblasti budou pravděpodobně vždy probíhat práce na nových standardech.“

Pokud jde o mobilní sítě, je nejnovějším tématem technologie 5G, popisuje Grant. Očekává, že dojde k rozdělení podpory pro potřeby aplikací vyžadujících vysoké přenosové rychlosti s nízkou latencí a aplikací, které naopak potřebují nízkou spotřebu energie, ale širokou oblast pokrytí.

„Většina společností chce systém, který pro ně pracuje, takže důležitost standardů se vztahuje k tomu, kolik dat potřebujete přenášet mezi systémy a externími partnery,“ prohlašuje Grant. „Pokud nepotřebujete posílat data přes svůj firewall, pravděpodobně se nebudete příliš starat o příslušné standardy, pokud vám váš systém vyhovuje.“

Existuje celá řada populárních softwarových platforem, které řeší části skládačky IoT, jako jsou připojená zařízení, bezdrátové a kabelové sítě či varování a analýzy pro zajištění využitelnosti dat pro aktivity, popisuje Grant.

Příklady zahrnují IoT platformu ThingWorx od PTC, GE Predix se zaměřením na průmyslový internet věcí nebo Cisco Jasper Control Center.

Všechna tři řešení jsou k dispozici na platformách veřejného cloudu od významných dodavatelů, jako jsou Microsoft Azure, AWS a IBM Bluemix, a také na platformách telekomunikačních providerů.

„Uživatelé se většinou nezajímají o typ platformy, pokud funguje,“ popisuje Grant a předpovídá, že největší oblíbenost získá pravděpodobně platforma s nejrozsáhlejším rozhraním API.

 

Standardy připojení

Mezi oblasti zájmu o standardy pro připojení IoT na velkou vzdálenost patří kromě 5G také LTE-NB a LTE-M, tvrdí Krell.

„Tyto dva standardy LTE jsou vytvořené jako rozšíření existující infrastruktury LTE, zatímco 5G je něco zcela nového,“ vysvětluje Krell.

„Pro připojení na krátkou vzdálenost máme většinou rozšíření současných standardů jako Wi-Fi, Bluetooth a ZigBee, ale s přidanými softwarovými možnostmi, jako nabízí OCF (Open Connectivity Foundation) a ZigBee DotDot.“

Skupina OCF, která vznikla sloučením několika konsorcií, vytváří specifikaci a sponzoruje open source projekt na aplikační vrstvě, aby jakékoli připojené zařízení mohlo komunikovat s libovolným jiným.

OCF „se snaží vytvořit standard pro komunikaci mezi zařízeními v blízkých sítích, jako je například domácnost“, popisuje Chris Steck, ředitel vztahů technického průmyslu pro řešení Jasper ve společnosti Cisco, které poskytuje cloudově založenou softwarovou platformu pro IoT.

Intel se také angažuje v oblasti IoT jako zakládající člen OCF. Kromě specifikace standardů skupina OCF také definuje datové modely pro open source projekt nazvaný IoTivity, který hostuje Linux Foundation, uvádí Dipti Vachani, viceprezident skupiny internetu věcí, strategií a technologií v Intelu.

Tento projekt poskytuje úplnou referenční implementaci standardu a také certifikační program OCF k zajištění interoperability, popisuje Vachani.

Cílem skupiny OCF „je poskytnout potřebný standard pro interoperabilitu middlewaru pro všechna připojená zařízení, aby se dokázala navzájem nalézt a komunikovat spolu nezávisle na výrobci, operačním systému či fyzickém transportním médiu“, vysvětluje Vachani.

 

3GPP vs LoRaWAN

Dalším standardizačním úsilím je projekt 3GPP (3rd Generation Partnership Project), který řídí snahy mobilních operátorů v oblasti internetu věcí.

Tento projekt sjednocuje sedm organizací vyvíjejících telekomunikační standardy (Organizational Partners) a poskytuje jejich členům stabilní prostředí pro vytváření reportů a specifikací, které definují technologie 3GPP.

Projekt pokrývá technologie celulárních telekomunikačních sítí včetně rádiového přístupu, jádra transportní sítě a schopnosti služeb včetně zabezpečení a kvality služeb.

Specifikace také poskytují možnosti připojení pro nerádiový přístup do jádra sítě a pro spolupráci se sítěmi Wi-Fi. V projektu 3GPP jsou tři skupiny pro technické specifikace: sítě rádiového přístupu (Radio Access Networks), aspekty služeb a systémů (Services & Systems Aspects) a jádro sítě a komunikační zařízení (Core Network & Terminals).

Aktivity projektu 3GPP mají konkurenci v oblasti sítí WAN s nízkou spotřebou v podobě aliance LoRa, která nabízí LoRaWAN, specifikaci rozlehlé sítě s nízkou spotřebou určenou právě pro bezdrátové a bateriemi napájené objekty v regionální, národní nebo globální síti.

LoRaWAN se zaměřuje na klíčové požadavky IoT, jako jsou zabezpečená obousměrná komunikace a mobilní a lokalizační služby.

Specifikace LoRaWAN poskytuje bezproblémovou interoperabilitu mezi chytrými zařízeními bez potřeby složitých lokálních instalací, uvádí aliance.

 

Příště se podíváme, jak je tomu u komunikace M2M (stroj se strojem) a s průmyslovým IoT.

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 7/2017. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.

Úvodní foto: Fotolia © iconimageVyšlo v Computerworldu 7/2017
Komentáře