Bluecom nabízí nástroje pro plánování sítí WLAN i jejich simulaci

Nové verze nástrojů AirMagnet Survey 5.0 a Planner 5.0 představila společnost Bluecom.Nové verze nástrojů AirMagnet Survey 5.0 a Planner 5.0 představila společnost Bluecom.
Aplikace AirMagnet Survey je pomocníkem při analýze stávajícího bezdrátového prostředí. Pomocí komplexní kombinace různých metod získávání dat je schopen vytvořit podrobnou mapu síťového prostředí v analyzované oblasti. Nová verze umožňuje porovnat dva různé průzkumy sítě a identifikovat případné změny - dokáže identifikovat místa, kde může docházet k rušení nebo přílišné hustotě signálu, k negativním interferencím nebo ke zhoršování kvality sítě vlivem přírodních či situačních podmínek a lze ji použít i k přesnému zaměření zdrojů signálu, například k identifikaci neznámých či neautorizovaných zařízení.
Na základě získaných dat dokáže AirMagnet Survey 5.0 virtuálně simulovat síťové prostředí a jeho změny po přidání nových zařízení. Administrátoři systémů se už nemusejí obávat změn v infrastruktuře, neboť získají obrázek o tom, jak se bezdrátové prostředí změní po plánovaných úpravách. Díky této vlastnosti mohou společnosti ušetřit nemalé prostředky a v rekordně krátké době zefektivnit bezdrátovou komunikaci.
Nástroj AirMagnet Planner slouží k plánování nových bezdrátových sítí. Na základě informací o prostředí a materiálech, z nichž se skládá (mapa budovy, umístění větších předmětů a síťových prvků), dokáže přesně vypočítat intenzitu Wi-Fi signálu na různých místech. Novinkou AirMagnet Planneru 5.0 je automatické modelování bezdrátové sítě. Tato funkce pomáhá optimalizovat umístění přístupových bodů na základě požadavků uživatelů na pokrytí. Po zadání plánu budovy a požadovaného pokrytí Planner 5.0 automaticky vygeneruje seznam s umístěním jednotlivých přístupových bodů.


Komentáře