Cloud vs. interní řešení: Kdy je co lepší?

Experti se shodují, že cloud může přinést podnikům výrazně efektivnější IT prostředí. Ne vždy se ale přechod do veřejného cloudu vyplatí, nebo je to dokonce nemožné. Je pak vhodným řešením hybridní podoba IT?

Cloud vs. interní řešení: Kdy je co lepší?


V posledních několika letech jsme zaznamenali významný posun v zájmu o veřejný cloud, říká Matthew L. Taylor, šéf konzultační firmy Accenture. Ta má více než 394 tisíc zaměstnanců a většinu svých vlastních aplikací má umístěných ve veřejném cloudu.

Mnoho z jejích klientů ale nepřechází tak rychle. „Neřekl bych, že většina aplikačních zátěží našich klientů je v současné době ve veřejném cloudu – je to zatím stále ještě příležitost,“ tvrdí Taylor.

Z klientů, kteří přešli do cloudu, se ale jen velmi malý počet vrátil zpět k interním řešením. „Pokud to udělali, nebylo to proto, že by funkce cloudu nebyly připravené, ale protože naopak tyto firmy nebyly připravené a nepromyslely migraci, aplikaci nebo hodnotu v daném případě,“ uvádí Taylor a dodává, že neúspěchy byly také způsobené tím, že se jim nepodařilo zjistit, jak postupně opouštět starou infrastrukturu a provozovat ji společně s cloudem.

Většina jeho klientů byla překvapená zjištěním, že nižší náklady na služby nejsou největší výhodou cloudu. „Nakonec úspory nepocházejí z technologických nástrojů, ale přicházejí z provozních změn a získání výkonu,“ dodává Taylor.

Například jedna banka v Austrálii, kterou nechtěl jmenovat, přesunula kritickou aplikaci do cloudu, ale měla dvě další ve své infrastruktuře, což jí způsobovalo potíže s výkonem. Tyto problémy nastaly proto, že cloudová aplikace silně závisela na aplikacích umístěných v interní infrastruktuře, takže výkon klesal při pokusech o vzájemnou komunikaci.

Jakmile ale banka přesunula do cloudu všechny tři aplikace, zjistila, že tyto aplikace fungují lépe než kdykoli předtím a zkrátily se také doby výpadků a údržby.

Kas Naderi, viceprezident globální finanční společnosti Atlanticus, měl obdobnou zkušenost, když jejich společnost přesunula celé své portfolio aplikací do cloudu. „Každá naše aplikace fungovala stejně dobře nebo lépe než v našem datovém centru, které mělo už dost starý hardware,“ popisuje.

V roce 2014 tato společnost přesunula všechny své aplikace do cloudu bez jakékoli jejich změny. Využila přitom služeb poradenské firmy, aby nejen ověřila potřebné migrační řešení, ale aby také pomohla personálu při nepřetržité implementaci, která probíhala 24 hodin denně.

„Umožnili nám zrychlit harmonogram,“ popisuje. Navíc jim konzultantská firma jako partner Amazon Web Services poskytla své odborné znalosti, aby vysvětlila, co by v cloudu Amazonu fungovalo a co naopak nikoliv.

Atlanticus použila federativní cloudovou topologii distribuovanou mezi službami Amazon Web Services, Microsoft Azure, cloudové úložiště Zadara a službu InContact Automatic Call Distribution, takže umístila aplikace tam, kde fungují nejlépe – například Microsoft Active Directory na platformě Azure.

Navíc pro Amazon Web Services používá rozhraní tvořené privátním cloudem, který zpracovává úlohy zabezpečení včetně detekce a prevence narušení a inspekce paketů. „Služby privátního cloudu jsou absolutně nezbytné pro zajištění vysoké úrovně zabezpečení a kontroly, které nemusí být ve veřejném cloudu dostupné,“ vysvětluje Naderi.

V průzkumu Computerworld Tech Forecast 2017 mezi 196 manažery a IT lídry uvedlo téměř 80 % respondentů, že se u nich cloudový projekt realizuje nebo plánuje, a 58 % z těch, kteří využívají nějaký druh cloudu, potvrzuje vysoký nebo velmi dobrý přínos ve smyslu hodnoty pro firmu.

Také Greg Downer, šéf IT ve Oshkosh, výrobce speciálních těžkých vozidel, si přeje, aby mohl posunout rovnováhu interních a cloudových nasazení více směrem ke cloudu, který nyní pokrývá jen asi 20 % aplikací. Jejich firma však musí jako vojenský dodavatel dodržovat přísné požadavky týkající se dat včetně jejich místa ukládání.

„Cloudové nabídky nám pomohly zrychlit nasazení a zredukovat naši infrastrukturu datového centra, ale hlavním důvodem, proč nevyužíváme cloud více, jsou přísné smluvní požadavky ohledně určitých typů údajů,“ vysvětluje Downer.

Downer je mezi těmi, kdo vkládají naděje do cloudu a jeho potenciálu přinést pozitivní výsledky. „Přestože nemáme písemné záruky, hledíme u nových investic na potenciál, který může cloud nabídnout,“ vysvětluje.

Firma Oshkosh přesunula do cloudu část svých systémů back office včetně těch, které zajišťovaly funkce pro personální oddělení, právní oddělení a oddělení IT. Nejvíce migrací do cloudu bylo ze starších systémů na software poskytovaný jako služba (SaaS).

 

 

Hybridní řešení

Podle letošního reportu Computerworld Tech Forecast 22 % respondentů také plánuje zvýšit investice do prostředí hybridního cloudu.

Jedním z nich je i Cordell Schachter z dopravního odboru magistrátu New Yorku. Čím více nekritických aplikací totiž přesune z jejich šest let starého datového centra, tím více místa mu zbude na podporu inovativních nových projektů, jako je například pilotní program připojených dopravních prostředků z projektu inteligentního dopravního systému.

Projekt Connected Vehicle se ve druhém roce pětiletého pilotního projektu zaměřuje na využívání specializované komunikace krátkého dosahu ve spojení se sítí senzorů vozidla a silničních senzorů, které automaticky informují řidiče připojených dopravních prostředků na dopravní problémy.

„Pokud před vámi dojde k havárii, začne vaše auto buď brzdit samo o sobě, nebo dostanete varovný signál upozorňující na problém vpředu, takže můžete zabránit srážce,“ uvádí Schachter. Cílem programu je výrazně snížit počet úmrtí ze silničního provozu.

Podpora této komunikační sítě a jí generovaných dat však bude vyžadovat více než interní datové centrum. Schachter tvrdí, že bude nutné použít hybridní řešení kombinující interní a cloudové aplikace i infrastrukturu.

Očekává, že využije kombinaci platformy jako služby (PaaS), infrastruktury jako služby (IaaS) a softwaru jako služby (SaaS), aby tak získal nejlepší možnosti pro každý stavební prvek programu.

„Můžeme využít kapacitu poskytovatelů cloudu a jejich odborné znalosti, abychom mohli dělat věci, které bychom jinak interně nedokázali,“ uvádí Schachter.

 

Vlastní infrastruktura

Schachter ve skutečnosti oddělil jen několik oblastí, které nejsou kandidáty pro cloud, jako jsou například záchranné služby a e-mail. „Kvůli řadě právních sporů musíme prohledávat těla našich e-mailů, takže díky snadnému získání informací a legislativním požadavkům jsme tuto aplikaci zachovaly v interní infrastruktuře,“ vysvětluje.

Také Los Angeles má svůj podíl na aplikacích, které jsou příliš kritické, než aby je bylo možné umístit do cloudu, uvádí Ted Ross, tamější šéf IT. Například volání na tísňovou linku, tajné policejní operace, řízení dopravy a nakládání s odpadními vodami jsou typy dat, které i v dohledné budoucnosti zůstanou v interní infrastruktuře.

„Dopad možného zneužití je tak vysoký, že v prvním kole migrace do cloudu o těchto aplikacích neuvažujeme.Jak si dokážete představit, je velmi důležité, aby hacker nemohl například přepnout všechny semafory na zelenou současně,“ popisuje Ross.

Cloud slouží jako záloha pro jejich středisko nouzových operací. „Pokud se něco stane s fyzickým zařízením, náš software, mapování a další funkce se mohou rychle spustit v cloudu,“ vysvětluje a dodává, že Amazon Web Services a Microsoft Azure nabízejí mnoho přesvědčivých případů použití.

Ross provozuje více než 1 000 virtuálních serverů ve vlastní infrastruktuře, přesto považuje využití cloudu za velký ekonomický přínos ohledně snížení nákladů, zvýšení flexibility a agility, navíc podle něj nabízí obnovu po havárii mimo lokalitu, pomáhá IT personálu a poskytuje i lepší uživatelskou zkušenost.

Jako raný osvojitel služby Google Gmail už v roce 2010 Ross oceňuje hodnotu cloudu – v roce 2014 použil cloud jako primární provozní model s využitím služeb SaaS, které nazývá vstupní bránou k dalším cloudovým řešením.

Nakonec použili i IaaS (infrastruktura jako služba) včetně využití velkého množství služeb AWS (Amazon Web Services), které ale Ross považuje za více invazivní než SaaS a u nichž je více potřeba spolupráce mezi poskytovatelem služeb a síťovým týmem.

„Musíte být připraveni mít společný bezpečnostní model a udělat nezbytné kroky k jeho nasazení,“ prohlašuje Ross a dodává, že cloud computing také vyžaduje další šířku pásma sítě ke snížení latence a maximalizaci výkonu.

 

Odmítání cloudu

Přestože Ross propaguje cloud, říká, že plně rozumí zhruba pětině respondentů z průzkumu Computerworld Tech Forecast 2017, kteří uvádějí, že přechod na cloud vůbec neplánují. „Obávám se toho, když uživatelé chtějí jen něco někde zprovoznit a starají se pouze o funkce, ale ne o konektivitu a zabezpečení.“

Ron Heinz, šéf investiční společnosti Signal Peak, tvrdí, že bude vždy existovat trh pro aplikace a infrastrukturu umístěné ve vlastních provozovnách. Například jeden jejich klient, který vyvíjí software pro účetní, zjistil, že 40 % jeho zákazníků nechce své pracovní postupy přesunout do cloudu.

Heinz přisuzuje toto otálení postarším účetním profesionálům a těm, komu velmi záleží na zabezpečení. „Všichni automaticky předpokládají, že probíhá obrovská migrace do cloudu. Vždy však bude existovat segment, který nikdy nepřejde do cloudu, pokud potřebuje využívat zabezpečené virtuální privátní sítě a vzdálený přístup se šifrovanými kanály,“ tvrdí Heinz.

Greg Collins, hlavní analytik firmy Exact Ventures, zjistil, že některé firmy tíhnou k řešení s vlastní infrastrukturou. „Mají přístup typu ‚když to není rozbité, tak to neopravuj‘.“ Přesto se ale také domnívá, že cloud je stále ve své rané fázi a bude dále růst, jak se bude instalovaná základna IT prostředků v interních infrastrukturách blížit ke svému konci životnosti.

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 6/2017. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.

Úvodní foto: Fotolia © ra2 studioVyšlo v Computerworldu 6/2017
Komentáře