Co jsou a jak pracují IP telefonní ústředny (2.)

Chcete ušetřit na nákladech, ale obáváte se zneužití IP řešení a následného nekontrolovatelného nárůstu nákladů? Máte strach o citlivé údaje, které by se přenášely po internetu?


Dokončení včerejšího článku…

Virtuální ústředna GTS
GTS nabízí několik variant virtuální ústředny s různě bohatým spektrem služeb, od nejjednodušší verze pro malé podniky, kde uživatelé jen chtějí telefonovat a nepotřebují komfort doprovodných služeb, až po „managed“ službu virtuální ústředny se vším, co si lze v tomto směru přát, včetně plného zabezpečení nepřetržité funkčnosti poskytovaných služeb. Ceník GTS pochopitelně odráží široké rozpětí mezi všemi těmito variantami.

V zájmu bezpečnosti a stability provozu je ovládání funkcí ústředny oddělené od samotného telefonování. Ústředna může fungovat jako jednoduchý přepojovač či směrovač hovorů bez obsluhy anebo plnohodnotná ústředna s jednou nebo i víc spojovatelkami.

Nastavení funkcí ústředny se dělá z administrátorského rozhraní. To především slouží pro nastavení vnějšího a vnitřního telefonního čísla každého telefonu. Telefony je možné navzájem zaměňovat, měnit jejich parametry, jako zmíněná čísla, jméno účastníka, jeho heslo, fyzické parametry telefonů, nastavení skupin volání pro vyzvednutí hovoru a směrování. Další nastavení slouží pro hlasovou schránku a její fungování.

Některé parametry mohou účastníci měnit sami, odkudkoliv, jen po přihlášení svým uživatelským jménem a heslem. Je možné tvořit osobní seznamy, nastavovat chování příchozích hovorů a rychlou volbu telefonu, prohlížet firemní seznamy a přijaté, zmeškané a uskutečněné hovory.

Ústředna má plnou integraci s MS Outlookem; je např. možné volat přímo ze seznamu kontaktů Outlooku. Kromě této integrace má ústředna možnost spolupráce s řadou jiných klientů přes aplikační rozhraní TAPI.

Operátorské pracoviště je určené pro recepce a malá call centra. Spojovatelka pracuje s telefonem a počítačem, na kterém má grafické rozhraní, ve kterém formou ikon vidí úplný přehled o stavu ústředny i všech probíhajících hovorů. Jakoukoliv operaci může snadno, rychle a přehledně uskutečnit kliknutím nebo přetažením pomocí myši.

Pro telefonování GTS doporučuje IP telefony Linksys SPA 922 a 962, vhodné pro menší a střední firmy, anebo manažerské telefony Cisco 7940 a 7960, určené pro střední a vysokou hustotu hovorů. Tyto modely se využívají i pro pracoviště spojovatelky. Telefony nepotřebují žádnou samostatnou instalaci a konfiguraci.

Kromě telefonů je možné k ústředně připojit i virtuální fax. Faxovat lze z fyzického faxu do e-mailu anebo obráceně, samozřejmě lze faxovat i mezi dvěma faxy. Faxový přístroj se místo do telefonní sítě připojí přes zvláštní adaptér k internetu. Původní faxové telefonní číslo lze zachovat. V případě potřeby lze faxový přístroj využít také pro přímé faxování a to i v případě využití služby VoIP. Posláním faxu z e-mailové aplikace je možné se obejít bez tisku příslušných dokumentů.

Virtuální ústředna IPEX iPBX
Ústředna se poskytuje se službou VOIPEX virtuální PBX, která zahrnuje určitý počet telefonních čísel (podle konkrétní licence) s předčíslím podle lokality uživatele. Součástí smlouvy je instalace u uživatele, při které technik dodavatele provede základní nastavení síťových a dalších parametrů tak, aby uživatel mohl začít ústřednu používat s minimálním úsilím.

Pro práci s ústřednou se doporučují telefony Aastra, Grandstream a Siemens Gigaset. Telefony se mohou nastavovat přímo na přístroji anebo z virtuální ústředny. Pro správu virtuální ústředny slouží webové administrátorské rozhraní, kde se dá nastavit prakticky všechno, co je k provozu potřeba, např. místní linky, připojené na ústřednu a jejich podrobné parametry, způsob zpracování hovorů, uživatelské skupiny a mnoho dalšího.

Příchozí a odchozí hovory je možné zpracovávat běžným způsobem, tj. směrovat na definovaná čísla, využívat definované účastnické skupiny pro distribuci vyzvánění, atd. Ústředna podporuje hlasovou schránku a nahrané zprávy je možné v příloze zasílat e-mailem. Pro call centra lze používat automatickou spojovatelku (IVR) s nastavitelnou posloupností podmíněných reakcí. Ústředna podporuje identifikaci volajícího.

V koncepci ústředny je zabudovaná funkce Antifraud pojistka. S ní lze zamezit neautorizovanému zneužití ústředny. Zahrnuje několikaúrovňovou ochranu včetně zablokování přístupu pro případ, že by se zjistilo porušení bezpečnostních zásad ústředny. Spolupracuje se seznamem zakázaných čísel a lze ji použít i s nastavitelným seznamem nepovolených předčíslí.

Přesměrování využívá pravidel, definovaných buď administrátorem, nebo samým uživatelem. Přesměrování je možné ovládat z webového rozhraní odkudkoliv. Telefonní seznam je možné prohlížet i na telefonu. Hovory je možné sdružit do konference a to během provozu anebo vytvořením virtuální konferenční místnosti, kam se uživatelé přihlašují s použitím přístupového kódu. Organizátor konference má svůj odlišný přístupový kód a větší pravomoci pro ovládání konference.

Ústředna PIKA WARP
Ústředna Warp je malé, ale výkonné hardwarové řešení IP ústředny. Má velmi malé rozměry a malou spotřebu energie, ale přesto obsahuje v zásadě všechno, co se dá od IP ústředny požadovat. Zařízení je modulární a v základní konfiguraci obsahuje FSX port pro faxové přístroje. Navíc umožňuje i připojení analogových telefonů. Ústředna se ovládá s pomocí bezplatné softwarové aplikace FreePBX, která je už v ústředně spolu s aplikací Asterisk zabudovaná. Jádrem ústředny je distribuční varianta Linuxu.

Ovládací rozhraní FreePBX umožňuje obvyklá nastavení síťových parametrů, linek, účastníků atd. Tyto parametry používá aplikace Asterisk a také tak jsou v menu a ovládání FreePBX značené. Napoprvé chvíli trvá, než si zvyknete, že jde o obvyklé nastavení ústředny a slovo Asterisk u řady parametrů je vlastně nadbytečné.

Ústředna může obsluhovat i běžný faxový přístroj a také jeho ovládání je v rozhraní FreePBX dostupné. Zařízení může také nabídnout mnohé prvky dobrého standardu, jako hudba pro zaparkovaný hovor, paging, zotavení po výpadku napájení a podobně.

Použití v malých podnicích výrobce podporuje i možností zavěsit ústřednu svisle na zeď, což může významně pomoci šetřit místo v malých provozech. Ústřednu lze restartovat na dálku a tím se dál zvyšuje její schopnost dlouhodobě pracovat bez obsluhy. To, že se do malého pouzdra ústředny podařilo vmáčknout řídící počítač, síťová rozhraní, webový server, databázový subsystém a další jednotky a programy je pozoruhodné a slouží výrobci ke cti.

Podle výrobce je tato ústředna určená pro malé a střední podniky (do 100 účastníků), přesto některé její schopnosti tuto třídu převyšují. Ve stručnosti jsme ověřili, že je možné nakonfigurovat základní funkcionalitu jako u větších řešení, např. automatické spojování, přesměrování hovoru, skupiny hovorů, konferenci, hlasovou schránku včetně posílání na e-mail atd.

Virtuální IP ústředna T-Mobile
T-Mobile nabízí IP ústřednu virtuálního typu, tedy s hardwarem i softwarem u poskytovatele, nikoliv u uživatele. Pro spolupráci s virtuální ústřednou lze použít několik doporučených typů IP telefonů, pro náš test jsme použili Siemens OpenStage 40 S. Pro konfiguraci ústředny se telefon jedním ethernetovým kabelem připojí k internetu a druhým k počítači. Po zapnutí začne telefon zkoušet připojení k T-Mobile a pokud z nějakých důvodů není možné, ohlásí to na displeji. Při našich zkouškách uvnitř redakční sítě k tomu došlo a při zjišťování příčin se ukázalo, že překážkou byl redakční firewall. Telefon pro připojení používá protokol UDP na portu 5060 a ten musí být na firewallu otevřený. S přímým připojením přes ADSL internet od konkurenční Telefonicy  O2 žádné problémy tohoto druhu nebyly.

Vlastnosti IP telefonu lze konfigurovat buď přímo z klávesnice telefonu, anebo pohodlněji z webového konfiguračního rozhraní. To je dostupné na IP adrese telefonu a po přihlášení jménem a heslem, které dodal T-Mobile, se zobrazí stránka pro nastavení telefonu. U telefonu se dá nastavit funkcionalita programovatelných tlačítek, telefonní čísla pro přesměrování a další parametry. Programování z webového rozhraní je intuitivní a pohodlné. Některé volby, nastavované při konfigurování telefonu, ať už tlačítky či z webového rozhraní, lze provést i na webových stránkách T-Mobile. Patří sem např. telefonní čísla pro přesměrování. Kromě toho je tu k dispozici řada dalších možností, přístupných jen na těchto stránkách. Kromě výběru služby a výpisu hovorů tu lze například nastavit funkcionalitu hlasové schránky. Ta pracuje nejen jako hlasový záznamník, ze kterého lze nahrané zprávy vyzvedávat telefonem, ale má také možnost upozornění na nové zprávy poslat na nastavenou adresu e-mailem včetně záznamu hlasové zprávy v příloze.Komentáře