Deset způsobů zjišťování polohy smartphonu

Nástroje pro zjištění polohy se zdaleka neomezují jen na GPS a Wi-Fi a navíc poskytují stále větší přesnost, dokonce i v interiéru.

Deset způsobů zjišťování polohy smartphonu


Jednou z nejdůležitějších schopností současných smartphonů je znalost geografické polohy. Chytrý telefon může na rozdíl od stolních počítačů, notebooků, osobních navigačních zařízení a tabletů, které je relativně obtížné s sebou stále nosit, zkombinovat svou polohu s mnoha dalšími druhy dat, a nabízet tak zcela nové služby.

Existuje nejméně deset různých používaných nebo už vyvíjených systémů, které může telefon ke zjištění své polohy využít. Ve většině případů se používá kombinace několika z nich a další nastupuje v případě, když se první stává méně účinným.

1. GPS
GPS používá seskupení družic, které vysílají data o poloze a času z vesmíru přímo do vašeho telefonu. Pokud přístroj dokáže přijmout signály ze tří satelitů, může vám sdělit vaši polohu na ploché mapě a pomocí čtyř může také informovat o vaší výšce.

Výrobci telefonních čipů vyvíjejí procesory, které mohou použít sestavu více satelitů k rychlejšímu získání informace o poloze.

2. GPS s asistencí
Řešení GPS s asistencí popisuje sadu nástrojů, které tento problém pomáhají vyřešit. Jedním z důvodů čekání je, že když telefon poprvé najde satelity, musí stáhnout informace, kde budou platné příští čtyři hodiny.

Telefon tyto informace potřebuje ke sledování satelitů. Jakmile se tato data dostanou do přístroje, spustí se plná služba GPS. Operátoři nyní mohou tyto údaje zasílat přes sítě GSM a Wi-Fi, což je mnohem rychlejší než přes satelitní spojení.

3. Syntetická GPS
Podoba asistované GPS popsané výše stále vyžaduje dostupnou datovou síť a čas k přenosu satelitních informací. Syntetická GPS využívá výpočetní výkon k předpovědi pozice satelitů dny nebo týdny dopředu.

Máte-li takové satelitní údaje ve vyrovnávací paměti telefonu, může telefon určit svou polohu během dvou sekund nebo ještě rychleji.

4. ID využívané buňky mobilní sítě
Všechny dosud zmíněné metody, které urychlují práci GPS, ale stále vyžadují, aby telefon viděl alespoň tři satelity GPS. Operátoři však dokážou lokalizovat telefony bez podpory této technologie a dokázali to ještě dříve, než telefony získaly funkci zjišťování polohy.

Tento systém je v městských oblastech, kde je mnoho menších buněk, přesnější než ve venkovských oblastech, kde mohou jednotlivé buňky zahrnovat oblast s průměrem několika kilometrů.

5. Wi-Fi
Síť Wi-Fi může zvládnout totéž co Cell ID, a dokonce s ještě větší přesností, protože přístupové body Wi-Fi pokrývají menší oblasti.

Existují dva způsoby, jak lze využít Wi-Fi ke zjištění polohy. Nejběžnější je RSSI (Received Signal Strength Indication, indikace síly přijímaného signálu), která porovnává signály přijímané telefonem z okolních přístupových bodů s databází sítí Wi-Fi.

Další metoda Wi-Fi lokalizace využívá tzv. bezdrátové otisky „prstů“, tj. to, že konkrétní místa mají vlastní profily se vzorkem Wi-Fi signálů, které tam byly zjištěny.Úvodní foto: © Scanrail - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 21/2012
Celý článek i toto vydání si můžete koupit elektronicky
Komentáře