Diakritika v doménách .cz zřejmě v nedohlednu

Zavedení diakritiky do systému domén .CZ již potřetí v řadě odmítla česká internetová veřejnost. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který pro sdružení CZ.NIC, správce registru českých domén provedl Markent.Zavedení diakritiky do systému domén .CZ již potřetí v řadě odmítla česká internetová veřejnost. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který pro sdružení CZ.NIC, správce registru českých domén provedl Markent.
Proti zavedení systému IDN (Interenationalized Domain Names) se vyslovilo 81 % respondentů z řad organizací a 66 % oslovených běžných uživatelů internetu. V prvním případě je podíl téměř totožný oproti poslednímu průzkumu v roce 2006 (80 procent), druhý představuje nárůst o 11 procent. Výsledky průzkumů jsou pro sdružení CZ.NIC rozhodujícím faktorem pro přijetí či odmítnutí IDN.
„Opětovné odmítnutí IDN jsme předpokládali. Naznačovaly to jak výsledky z posledních dvou průzkumů, které poukazují na trend posilování negativního postoje k IDN, tak průběžné reakce na projekt www.háčkyčárky.cz, který jsme spustili letos v květnu s cílem informovat o problematice IDN a nastolit diskusi k možnosti implementace tohoto systému,“ sdělil Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.
V průzkumu se mezi nejčastěji spontánně uváděnými nevýhodami IDN objevovala nesrozumitelnost či nedostupnost pro návštěvníky ze zahraničí a obtížnější vyhledávání. Komplikace pro zahraniční návštěvníky uvedlo 21 procent respondentů z řad individuálních uživatelů a 31 procent dotázaných organizací. Obtížnější vyhledávání kvůli IDN zmínilo 23 procent individuálních uživatelů a 20 procent organizací.
Z průzkumu vyplývá, že typického zastánce IDN mezi jednotlivci představuje žena starší 50 let žijící v Čechách v obci s méně než 20 tisíci obyvateli, která internet využívá spíše sporadicky. V případě organizací se jedná o český nepodnikatelský subjekt s méně než 100 zaměstnanci působící ve státní správě, školství či zdravotnictví.
„Projekt Háčkyčárky.cz ale bude pokračovat. Nemůžeme ignorovat fakt, že IDN již zavedla řada zemí a další se v současnosti k tomuto kroku chystají, mimo jiné i v Evropě. Nadále ale platí, že je pro nás v tomto ohledu rozhodující jedině názor české internetové veřejnosti.“ uzavřel Ondřej Filip.


Komentáře