FibeAir od firmy Ceragon mění typ modulace podle aktuálních podmínek přenosu dat

Údajně jako první na světě nabízí firma Ceragon Networks bezdrátové řešení s adaptivní modulací. Jedná se o produkt FibeAir IP-Max2,který mimo jiné podporuje i agregaci přenosové kapacity, tedy možnost zprovoznit vedle sebe dva systémy a znásobit tak jejich přenosovou kapacitu, dokonce na stejném kmitočtu.Údajně jako první na světě nabízí firma Ceragon Networks bezdrátové řešení s adaptivní modulací. Jedná se o produkt FibeAir IP-Max2,který mimo jiné podporuje i agregaci přenosové kapacity, tedy možnost zprovoznit vedle sebe dva systémy a znásobit tak jejich přenosovou kapacitu, dokonce na stejném kmitočtu.
Adaptivní modulace zajišťuje, že v každém časovém okamžiku dostanou aplikace k dispozici maximum přenosové kapacity s ohledem na momentální podmínky šíření rádiového signálu.
Mikrovlnný spoj dynamicky mění modulační schéma podle toho, jak se mění podmínky pro šíření. Přestože snižováním modulace dochází k omezování propustnosti spoje, dokáže propracovaný systém QoS zajistit plnou propustnost pro real-timové služby jako přenos hlasu nebo videokonferencí a přiměřeně omezovány jsou pouze služby s nízkou prioritou jako e-mail nebo stahování z internetu. Přepínání modulací přitom probíhá bez přerušení a nezpůsobuje žádné prodlevy v provozu.
V současné době poskytuje mikrovlnný spoj FibeAir IP-Max2 na jedné nosné maximální přenosovou kapacitu 400 Mb/s full duplex. V praxi se však vyskytují aplikace, které vyžadují ještě větší přenosovou kapacitu a proto je nutné stavět spoje paralelně vedle sebe a jejich provoz spojovat (agregovat).
FibeAir IP-Max2 umí agregaci provádět automaticky, bez nutnosti instalovat další externí zařízení, a to zcela nezávisle na intenzitě provozu v jednotlivých větvích a počtu přenášených MAC adres. Díky další funkci zvané XPIC lze dokonce oba nezávislé kanály vysílat na jediném kmitočtu – liší se pouze polarizací. Přitom oba kmitočtové kanály fungují naprosto nezávisle a to včetně adaptivní modulace! Výsledkem je, že i při měnících se podmínkách šíření signálu je v každém okamžiku na 100 % využito přidělené kmitočtové spektrum.


Komentáře