Firefox prý poráží Chrome v počtu aktivních uživatelů

Alespoň to tvrdí zástupci Mozilly, aby tak obhájili již delší stagnaci v nárůstu nových uživatelů oproti konkurenčnímu prohlížeči od Googlu.


Asa Dotzler, ředitel Mozilly pro komunitní vývoj, je přesvědčený, že i když data společností zabývající se webovými metrikami, indikují stagnaci podílu Firefoxu za poslední půl rok, situace je ve skutečnosti zcela jiná.

Dotlzer tvrdí, že mnohem přesnějším údajem je počet aktivních uživatelů. Mozilla tento počet měří sledováním každodenního množství spuštění prohlížečů – to je prováděno při zjišťování nových verzí prohlížeče, kdy mechanizmus pro automatické aktualizace, zabudovaný v každém Firefoxu, po spuštění kontaktuje servery Mozilly a pokud je aktualizace k dispozici, nabídne její instalaci. V opačném případě alespoň zaznamená ve statistikách Mozilly aktivitu uživatele. Podobně měří aktivitu svých uživatelů i Google u prohlížeče Chrome.

Ze začátku bylo údajně nejvíce uživatelů Firefoxu (podobně jako je tomu prý dnes u Chrome) mezi velmi specifickou skupinou velmi intenzivních uživatelů, kteří prohlížeč využívají mnoho hodin denně, obvykle k zobrazení stovek až tisícovek webových stránek denně. Ale dnes má Firefox podle Dotlzera mnohem více mainstreamových uživatelů, kteří tolik nesurfují. Dotzler prozradil, že od července 2009 získal Firefox více než 100 milionů aktivních uživatelů, což je prý 2,5x více než u Chrome, který za stejnou dobu získal údajně jen 40 milionů uživatelů.

Zástupci společnosti NetApplications ovšem s Dotzlerovou vizí nesouhlasí, neboť jeho společnost prý započítává vždy jen unikátní návštěvníky webových stránek a chyby měření vzniklé opakovanými návštěvami jediného uživatele proto vylučuje.

Pro Mozillu je těžké vyrovnat se se stagnací podílu Firefoxu, který v uplynulých letech intenzivně rostl, ale zastavil se na metě 25 %, kterou již nedokáže překonat. Data od společností zaměřených na webové metriky dosud nikdo příliš nezpochybňoval z hlediska jejich metodologie a byly považované i dalšími výrobci browserů za relativně vypovídající.Komentáře