Firemní software a sociální sítě

U marketingových pracovníků společností nabývá na významu práce se sociálními sítěmi. Mohou na nich získávat informace nebo případně je i poskytovat zákazníkům. Na efektivní práci s velkým množstvím dat je však potřeba, aby byly organizace vybaveny vhodným softwarem.

Firemní software a sociální sítě


Sociální sítě pronikají do povědomí marketingových pracovníků, kteří zde cítí možnosti pro ovlivňování koncových uživatelů. Představují platformu pro konverzaci a získávání zpětné vazby od současných nebo potenciálních zákazníků. Předpokladem efektivní komunikace na sociálních sítích je umění naslouchat a vyhodnocovat zveřejněné zprávy. Analýza sítí poskytuje informace, jak často se o společnosti či značce hovoří a v jakých souvislostech. Je možné také zjistit, jakou odezvu mají u fanoušků příspěvky uveřejňované na firemním profilu.

Pro práci se sociálními sítěmi nabízejí společnosti software, který je schopen se sociálními sítěmi pracovat a vyhodnocovat pro organizace a jejich marketingové pracovníky jejich obsah. Specializované firmy jsou to schopny nabízet i jako službu. Poskytují například přehled o významných faktorech ovlivňujících obraz organizace či grafické a statistické výstupy umožňující zacílení marketingových nástrojů vhodným směrem.

Co ukazují studie
Jednou ze společností, která přikládá práci se sociálními sítěmi význam, je IBM. Její studie ukázala, že ačkoli většina firem urychluje plány na využívání sociálních médií, mnohé marně usilují o pochopení jádra věci. Studie je postavená na podkladech získaných od 1 160 IT pracovníků o podnikových plánech týkajících se využití sociálních médií. Ukazuje se, že zatímco 46 procent organizací v letošním roce zvýšilo investice do sociálních technologií, jen 22 procent věří, že manažeři jsou připraveni zařadit sociální nástroje do své každodenní práce. Dvě třetiny respondentů si nebyly jisty, zda dostatečně chápou dopad, který sociální technologie mohou během následujících tří let jejich organizacím přinést.

Studie IBM ukazuje, že základem k přijetí práce se sociálními médii je schopnost organizací podporovat u zaměstnanců povědomí o nich a současně přicházet se změnami, které mohou přinést posun v jejich využívání. Jen čtvrtina firem však věří, že jsou plně připraveny.

IBM také navrhla strategie pro snazší integraci práce se sociálními sítěmi, jež by měla patřit ke každodenním aktivitám. Zaměstnanci se musí naučit jak efektivně spolupracovat s individualitami vně organizace a také porozumět, kde a jak lze zužitkovat generovaná data. Důležité je také stanovit pravidla pro používání sociálních nástrojů uvnitř i vně firmy.

Podle IBM mohou podniky při efektivním používání sociálních technologií integrovat a analyzovat masivní množství dat generovaných lidmi, zařízeními a senzory a podpořit obchodní procesy rychlejším a přesnějším rozhodováním. Získáním hlubšího pohledu na zákazníka a přijetím trendů lze nejen rychleji reagovat na změny trhu, ale předvídat efekty akcí, jež se projeví v budoucnosti.

IBM navrhuje čtyři aktivity, které mohou přinést úspěch. Jde o administrační procesy sledující aktivity komunity, získávání, výcvik a průběžné zlepšování komunitních moderátorů, vývoj kritické masy externích účastníků jako prostředku ovlivňování a propagace a schopnost rychle reagovat na výzvy zákazníků.Úvodní foto: © Tommi - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 21/2012
Celý článek i toto vydání si můžete koupit elektronicky
Komentáře