Funkčnost webových stránek farmaceutických firem

V minulých měsících jsme ve spolupráci s firmou IP-Label přinesli testy rychlosti a dostupnosti webových stránek firem podnikajících v automobilovém průmyslu a v oblasti IT. Nyní se podíváme, jak si vedou korporátní webové stránky firem z farmaceutického průmyslu.

Funkčnost webových stránek farmaceutických firem


Při testování webových stránek výrobců antivirových programů společností IP-Label minulý měsíc, analytici nezjistili větší odlišnosti – weby se načítají s téměř shodnou rychlostí a jsou podobně spolehlivé.

Tento měsíc se IP-Label rozhodl zaměřit na firmy podnikající ve farmaceutickém průmyslu a výsledky jsou diametrálně odlišné.

Ve farmaceutickém sektoru v České republice najdeme jediného národního lídr, Zentivu, která čelí tvrdé konkurenci firem z ostatních evropských zemí. Jde především o Merck (Německo), Sanofi (Francie) a Novartis (Švýcarsko). Během uplynulých dvou měsíců IP-Label testoval 24 hodin denně sedm dnů v týdnu rychlost a dostupnost korporátních webových stránek zmíněných čtyř farmaceutických společností.

Testování probíhalo každou hodinu z velkých evropských zemí jako Německo, Francie a Velká Británie, přičemž každá webová stránka prošla 14 000 testy.

První zjištění: každá z webových stránek výrobců léků je hostována v jiné zemi.

Servery Zentivy jsou v České republice, Sanofi je má v Paříži, Novartis v USA a jediný Merck se rozhodl využít CDN, skrze kterou je jeho obsah replikován na servery umístěné různě po světě.

Jednotlivé webové stránky se velmi liší.

Nejméně dat (1 MB) je nutné stáhnout při načítání homepage Zentivy, zatímco pro načtení stránek Sanofi je třeba stáhnout 3,5 MB. Z uvedeného je zřejmé, že rozdíly v rychlosti načítání jednotlivých webů budou značné.

Nejpomalejší homepage má Novartis - její načtení trvá v průměru 11 sekund. Zdlouhavé načítání obsahu webu lze jen zčásti vysvětlit tím, že stránky obsahují hodně multimediálního obsahu: ten je i na stránkách konkurence, ašak jejich načtení je podstatně rychlejší. Kromě pomalejšího načítání byl u webu Novertisu 3. února navíc zaznamenán výpadek, z čehož lze usuzovat, že stránky jsou také méně spolehlivé.

Druhý nejpomajelší web má Sanofi - průměrná doba načtení její homepage se pohybovala okolo 7,5 sekund. Důvodem je to, že i zde je třeba k načtení stránek stáhnout 3,5 MB. Dostupnost je však o dost lepší - menší problémy byly zaznamenány pou

ze u italských uživatelů. IP-Label během svého dvouměsíčního testování nedokázal 5x načíst web Novartisu z Milána, v důsledku čehož byla dostupnost z Itálie vyhodnocena jako 99,6%.

A o moc lépe si nevedl ani Merck. Načítání jeho homepage trvalo průměrně 5 sekund, což je trochu překvapivé, vezmeme-li v úvahu, že všechen obsah je distribuován skrze celosvětovou CDN, jež by měla načítání stránek urychlit.

Vítězem testu se stala Zentiva - načtení jejích webových stránek trvá v průměru jen 2 sekundy. Jde tak o jedinou stránku, s níž uživatelé nebudou mít problém jak na PC, tak na tabletech a mobilních zařízení (zde se odezva pořád pohybuje pod 4 sekundami). Rychlost webu lze do jisté míry vysvětlit tím, že jeho design je mnohem jednodušší, než u konkurence.

Zentiva si vedla nejlépe i v kategorii dostupnosti, kde získala 99,9% hodnocení (výpadek byl zaznamenán pouze jeden den v lednu) 

Jak je vidět, výsledky měření provedeného u stránek společností podnikajících ve farmaceutickém sektoru jsou zcela odlišné od výsledků měření webů firem podnikajících v oblasti IT.

Dobrou zprávou pro český internet je, že Zentiva mezi konkurencí jasně vede. Největším překvapením podle IP-Label pak je to, že i webové stránky takových gigantů jako Novartis nebo Meck se v současné době potýkají s tak častými výpadky.

Sources:

 

 

 

 

Úvodní foto: FotoliaVyšlo v Computerworldu 3/2015
Informace k projektu najdete i v tomto vydání Computerworldu,
Komentáře