Google se stává z hlediska provozu internetovou supervelmocí

Podle průzkumu analytické společnosti je růst Googlu již tak velký, že začíná mít měřitelný vliv na internetový provoz.


Se zajímavými údaji přišel na blogu společnosti Arbor Network její analytik Craig Labovitz. Ten navázal na zprávu Atlas Observatory Report z poloviny loňského roku, ve které se pojednává o vzniku nových internetových supervelmocí, mezi něž byl řazen i Google. O všeobecné dominanci této společnosti nemůže být pochyb, nicméně aktuální čísla ukázala, že ve skutečnosti je na tom ještě mnohem lépe.

Koncem roku 2008 se sice Google na globálním internetovém provozu podílel v průměru asi jen 2,5 procenty, nicméně v létě loňského roku již překročil 5% hranici. Tento trend má pokračovat i v roce 2010. Očekává se, že brzy bude Google představovat už 10 % celého internetového provozu.

Hlavním tahounem společnosti je služba YouTube (uvedená v roce 2007). Právě na jejím video obsahu stojí dominantní pozice Googlu především. Neméně důležitým faktorem je i skutečnost, že Google již k provozu svých produktů nevyužívá technologie třetích stran. V Arbor Network odhadují, že více než 60 % vlastního internetového provozu si již Google obstarává sám. Zákazníci Googlu tak již nepoužívají ani tak internet, jako spíše jeho vlastní infrastrukturu.

„Na rozdíl od většiny globálních poskytovatelů, síť Googlu nezajišťuje provoz milionů předplatitelů ani tisíců regionálních sítí a velkých podniků. Infrastruktura Googlu slouží pouze Googlu“ říká Labovitz. Upozorňuje přitom na fakt, že Google se v poslední době soustředí na instalaci vlastních serverů v tzv. síti Google Global Cache (GGC) a to jak v USA tak i v Evropě.Komentáře