Google vylepšil nástroj pro optimalizaci a zrychlení načítání webů

Společnost Google vylepšila svůj nástroj pro analyzování výkonu webových stránek, nyní je k dispozici přímo přes internet a nabízí i analýzu webových stránek pro smartphony.


V minulosti byl tento nástroj k dispozici jako rozšíření prohlížeče Firefox nazvané Page Speed, on-line verze se jmenuje Page Speed Online. Tato služba je přístupná na webové stránce Google Labs ze všech prohlížečů a umožňuje majitelům stránek přistupovat k datům analýzy výkonu webové stránky a dává jim tak podněty, jak tuto stránku zrychlit. Z nového upgradu je také patrné, že Google si je vědom stoupající obliby výpočetního paradigmatu smartphonů.

"Vzhledem k relativně omezeným výpočetním možnostem mobilních zařízení, vysokým round-trip časům mobilních sítí a rapidnímu nárůstu mobilního využití, pochopení a optimalizování mobilního výkonu je ještě více důležité než na desktopových zařízeních, takže nástroj Page Speed Online nyní umožňuje uživatelům jednoduše analyzovat a optimalizovat jejich stránku," vysvětlují Andrew Oates a Richard Rabbat z týmu Page Speed společnosti Google v blogovém příspěvku.

Doporučení pro mobilní zařízení nabízejí osvědčené postupy, které jdou nad rámec toho, co je doporučeno pro desktopové prohlížeče, prozrazují dále členové týmu. "Nové, na mobilní zařízení zaměřené, postupy zahrnují eliminaci přesměrování na necachovatelné vstupní stránky a redukování množství JavaScriptu během načítání stránky, což jsou dva časté důvody pomalých mobilních internetových stránek dneška."

Služba Page Speed se poprvé objevila v červnu 2009 a její nová verze Page Speed Online využívá Page Speed SDK (Software Development Kit).Komentáře