Hlasové ovládání sjednocené komunikace nabízí Avaya

Unifikovaný systém zasílání zpráv Avaya nově obsahuje uživatelské rozhraní s hlasovým přístupem ke všem zprávám, kalendáři a úkolům, a podle výrobce bez dodatečných nákladů.Unifikovaný systém zasílání zpráv Avaya nově obsahuje uživatelské rozhraní s hlasovým přístupem ke všem zprávám, kalendáři a úkolům, a podle výrobce bez dodatečných nákladů.
Funkci „Free Speech“ obsahuje nejnovější platforma unifikovaného zasílání zpráv od společnosti Avaya. Představuje tak další krok ve zvýšení dostupnosti nástrojů sjednocené komunikace.
Avaya Modular Messaging 4.0 nyní obsahuje rozhraní Avaya one-X Speech, které umožňuje „bezdotykový“ přístup k telefonním a konferenčním hovorům, k hlasových, faxovým a e-mailovým zprávám, k podnikovým adresářům a databázím, ke kalendáři, kontaktům a úkolům – a to z jakéhokoliv telefonu. Avaya one-X Speech urychluje reakce, zvyšuje bezpečnost zaměstnanců na cestách a omezuje potřebu číst nebo psát zprávy během řízení.
„Podstata sjednocené komunikace je v konvergenci takových vlastností, jaké mají naše aplikace Modular Messaging a one-X Speech,” řekla Mary Dunlopová, viceprezidentka Unified Communications Product Management společnosti Avaya. „Naším cílem je přijít s nákladově efektivními řešeními, s nimiž mají firmy i zaměstnanci užitek z lepší spolupráce, rychlejší reakce a jednoduššího spojení.“
Používání hlasových povelů u aplikací Modular Messaging 4.0 a one-X Speech umožňuje zaměstnancům, aby osobnímu asistentovi zadávali následující instrukce:
· Přístup a manipulaci se všemi zprávami, včetně přečtených e-mailů, prostřednictvím převedení textu do mluveného slova a jejich opakování s připojenými soubory .wav; vyhledávání zprávy podle osoby, data nebo času.
· Vytváření spojení a konferenčních hovorů jednoduchým vyslovením jmen osob, s nimiž chtějí mluvit.
· Navrhování nebo prohlížení schůzek, žádosti o schůzky a správa úkolů.
· Možnost zanechání zprávy volajícímu nebo hledat osobu, kterou volají.

Avaya Modular Messaging 4.0 s podporou Avaya one-X Speech přidává hlasový přístup do řešení IBM Lotus Domino 7.0 a zvyšuje kompatibilitu s Microsoft Exchange 2007 a s Internet Explorer 7. Navíc si uživatelé mohou přednastavit až devět různých pozdravů – a každý ve třech jazykových mutacích díky nové funkci podpory více jazyků. Volající pak slyší přivítání v preferovaném jazyce.


Komentáře