Huawei a SDN

SDN, neboli Software-defined Networks by se daly charakterizovat pomocí třech klíčových znaků: otevřenost, centrální řízení a programovatelnost.

Huawei a SDN


(PR článek)

Huawei přepokládá, že nasazení SDN v komerčních sítích bude mít následující dopad na architekturu sítí:

  • Existence hybridních sítí, tedy využití stávajících tradičních sítí a SDN. Celá síť bude poté zastřešena unifikovaným řídícím prvkem, který zajistí spolupráci různých technologií.
  • Více funkcí bude spravováno centrálně, jako například Path Computation Element (PCE), který zodpovídá za směrování.
  • Sítě se stanou vice softwarově orientované, kompletně otevřené uživatelům, kteří budou moci programovat jednotlivé funkce sítě. Příkladem může být technologie Protocol Oblivious Forwarding (POF), vyvinutá společností Huwei Technologies, umožnující kompletní programovatelnost síťové vrstvy.

Jaké ekonomické výhody pak přinesou SDN komerčním uživatelům?

  • Sítě reagující na potřeby zákazníka. Díky programovatelnosti a otevřenosti si uživatel bude moci přizpůsobit síť dle okamžitých požadavků. Toto bude podpořeno kompletní otevřeností a programovatelností Huawei řešení na síťové a řídící vrstvě.
  • Efektivní nasazování nových služeb. Díky různým rozhraním, které umožní propojení nových služeb se stávajícími, je velmi jednoduché upravit sít tak, aby se nové služby daly nasadit rychle a efektivně.
  • Garance kvality služeb přes celou síť (end-to-end).

Huawei S12700A jaká je tedy strategie Huawei v oblasti SDN?

Řešení Huawei kombinuje nejnovější pokroky v oblasti SDN s osvědčenými vlastními technologiemi. Huawei SDN řešení cílí na problémy, které pramení z izolace služeb od sítě. Cílem je poskytnout zákazníkům flexibilní řešení, které umožní vytvořit tzv. síť na požádání.

Tradiční SDN model lze charakterizovat třemi vlastnostmi: centrální řízení, virtualizace a otevřenost sítě. Huawei SDN řešení přidává navíc programovatelnost sítě, architekturu orientovanou na služby a SDN ready evolution.

Programovatelnost: Aby Huawei mohlo nabídnout maximální možnou flexibilitu svých SDN řešení, rozhodlo se vytvořit řešení, které je plně programovatelné a otevřené. Tedy je možné programovat jak síťovou vrstvu, tak i řídící a dohledovou vrstvu. Každá vrstva je abstraktní a disponuje otevřeným API. Díky tomu si může uživatel jednoduše vybrat na různých vrstvách a vytvořit propojení mezi službami.

Architektura orientovaná na služby: Současné sítě jsou izolované od služeb, první mechanismy nabízející E2E kontrolu kvality, jako například DiffServ nebo TE zase postrádají centrální správu a řízení. Huawei architektura orientovaná na služby přináší uživatelům následující výhody a řešení:

  • Centralizovaná správa a kontrola uživatelských služeb přenášených přes síť
  • iPCA technologie pro detekci kvality služeb
  • Možnost dynamické adaptace sítě podle požadavků jednotlivých služeb díky centralizované správě a dohledu pro zajištění E2E kvality přenášených služeb
  • Detekce kvality služeb v reálném čase, nikoliv pouze stavu sítě

iPCA je proprietární technologie, která umožňuje detekovat chyby v reálném čase. Tato funkcionalita sleduje parametry jako například zpoždění, jitter a ztrátovost paketů na cestě dané služby. Díky tomu, že je monitorován každý jednotlivý paket dané služby, může pak být garantována E2E kvalita dané služby. iPCA nevyžaduje žádné další speciální pakety, využívá pakety dané služby. Díky tomu, že nevyžaduje speciální protokolové pakety, je možné tuto technologii nasadit na jakoukoliv službu. Veškeré výstupy a data jsou pak centrálně vyhodnocovány a zobrazeny.

SDN ready evolution:  Jelikož SDN jako takové není připraveno pro masivní komerční nasazení, Huawei představilo strategii nazvanou SDN ready, která umožnuje zákazníkům využívat výhod SDN sítí za pomocí jejich stávajících technologií a poté převedení na čistou SDN síť nasazením unifikovaného řídícího prvku.

Jedním z prvních prvků, který umožňuje využívat výhod SDN sítí, je nový přepínač Huawei S12700, který byl představen v polovině srpna.

DNSHuaweiTomáš Zloch, Pre-sales engineer, Huawei Technologies (Czech), s.r.o.

Úvodní foto: © Péter Mács - Fotolia.com


Komentáře