Internet věcí: Jaká je strategie klíčových IT hráčů?

Internet věcí (IoT, Internet of Things) značně přitahuje pozornost významných dodavatelů IT, jako jsou Cisco, HP, IBM, Intel či Microsoft. Chtějí totiž proniknout na rostoucí trh produktů a služeb, které s internetem věcí souvisejí.

Internet věcí: Jaká je strategie klíčových IT hráčů?


Není divu, že dodavatelé zaujímají k internetu věcí různé přístupy na základě svých dosavadních silných stránek. „Velcí hráči obvykle chápou důležitost budování interoperabilních platforem a pomáhají tento vývoj řídit,“ říká Daniel Castro, analytik institutu Information Technology & Innovation Foundation.

Strategie dodavatelů internetu věcí lze vysledovat zpět až k jejich původní DNA, připomíná Vernon Turner, viceprezident pro výzkum v IDC. Například Cisco se snaží podporovat rozvoj velkého propojeného prostředí založeného na protokolu IP, vysvětluje Turner.

IBM má podle něj jiný přístup. Firma si vytvořila iniciativu Chytřejší planeta (Smarter Planet), v rámci které mohou města a firmy využívající senzory IoT fungovat lépe s využitím cloudu a analytických nástrojů IBM.

Intel zase „zprostředkuje vytvoření celooborových standardů využívající jejich čipy na úrovni senzorů a snaží se zajistit konektivitu na základě otevřeného řešení podobně běžného, jako je Wi-Fi. Tím odstraní složitost způsobenou propojováním,“ říká Turner.

„Ve skupině tradičních IT dodavatelů neexistuje ani jedna významná firma, která by příležitosti skýtané internetem věcí opomíjela,“ dodává Turner. „Výzvou je, že je tato příležitost tak velká, že pokrývá veřejný i soukromý sektor a sahá od osobního internetu věcí až po jeho průmyslovu variantu“.

A nesmíme zapomenout ani na startupy (začínající firmy nebo projekty), připomíná Turner, „protože internet věcí mění obchodní modely ve společnostech a na existujících trzích. Vidíme stovky případů využití ve všech průmyslových odvětvích a startupy na tyto nové trhy rychle pronikají.“

Menší firmy i startupy jsou většinou velmi inovativní a vyvíjejí například nová zařízení, nové síťové protokoly, nové baterie, atd., které pak ve finále tvoří základ internetu věcí, popisuje Castro.

Požádali jsme hlavní dodavatele IT, aby nám své strategie pro internet věcí představili (Apple a Google se bohužel nevyjádřily), a tady jsou jejich názory.

 

  • Cisco:Není to jen IoT, je to dokonce IoE

Jaká je definice a vize firmy Cisco pro IoT?

Internet věcí (IoT) představuje inteligentní připojení chytrých zařízení, u kterých se předpokládá, že výrazně zvýší efektivitu, obchodní růst a kvalitu života. Jinými slovy, když se objekty mohou navzájem vnímat a komunikovat spolu, změní to způsob, místo i to, jak, kde a kdo rozhoduje o našem fyzickém světě.

To je zvláště významné pro soukromé podniky a veřejné instituce, kde lze dosáhnout větší provozní efektivity, obecně přinést větší hodnotu zákazníkům, zaměstnancům a občanům a umožnit nové obchodní modely. Internet věcí má své kořeny v oblasti průmyslové automatizace a v poslední době je vidět konvergence provozních technologií a IT.

Dalším pojmem je internet všeho (IoE, Internet of Everything), který staví na internetu věcí tak, že k nim přidává lidi, procesy a data. Inteligence sítě umožňuje konvergenci, orchestraci a viditelnost v různých dříve neslučitelných systémech.

IoT je podmnožinou resp. prvkem širšího pojmu IoE. Internet věcí je vstupní branou k dosažení plné hodnoty potenciálu IoE. IoE sdružuje lidi, procesy, data a věci tak, aby připojení k síti přinášelo větší relevanci a hodnotu než kdykoli dříve. Informace se tak proměňují na akce přinášející nové schopnosti, bohatší uživatelské zkušenosti a lepší rozhodování.

Jaký je přístup a strategie Ciska k IoT, pokud jde o nabídku produktů a služeb?

Ohledně implementace infrastruktury internetu věcí používá Cisco vícevrstvou architekturu. Ta umožňuje podnikům stavět na existujících systémech a zároveň umožňuje přiblížit distribuovanou výpočetní kapacitu k datům za účelem analýz a akcí v reálném čase.

Je to na standardech založená platforma s učícími se zařízeními (chytřejší směrovače, přepínače a bezdrátová zařízení), která spolehlivě poskytují data a pomáhají tak podnikům vykonat potřebné kroky ve správný čas.

IOx jako součást platformy IoT přináší inteligentní výpočety a otevřenou konektivitu na okraj sítě, blíže k místu, kde se data shromažďují a kde v reálném čase probíhá rozhodování.

Toto prostředí architektury aplikací zvyšuje výkon celého řešení a inspiruje k novým obchodním modelům s inovativním, agilním a efektivním provozem.

Kdy se IoT stane zcela běžnou záležitostí?

Internet věcí je již zde. Někdy mezi lety 2008 a 2009 začal být počet připojených objektů větší, než počet lidí žijících na naší planetě. Podle různých zdrojů informací existuje již dnes až 2 či více připojených věcí v přepočtu na každou osobu a prognózy obsahují odhad více než 50 miliard připojených objektů do roku 2020. To je tempo růstu, které je pětkrát rychlejší než u elektřiny a telefonování.

Nyní se jěště nedá říci, že je trh internetu věcí zcela běžnou záležitostí, ale už odstartoval a roste opravdu velmi rychle. Podle zkušeností Ciska se dá předpokládat, že se bude trh rozvíjet pomocí implementace specializovaných ověřených konceptů (proof-of-concepts) pro konkrétní případy použití.

Během diskusí v Řídicím výboru světového fóra internetu věcí (IoT World Forum Steering Committee), které je oborovou skupinou tvořenou více než 75 společnostmi spolupracujícími na rozvoji internetu věci, bylo jasné, že úspěch zmíněných konceptů bude hnací silou při tvorbě standardů, rozvoji vzájemně se doplňujících produktů od tržních lídrů a směrování oboru ke společnému základu.

Některá průmyslová odvětví, jako je výroba, dodavatelé energií a přeprava, jsou už zralá na změnu. U ostatních to bude trvat o něco déle. Dopad však bude široký a obrovský.

 

  • HP: Zaměření na middleware

Jaká je definice a vize HP pro IoT?

Účelem připojení u IoT je poskytnout fyzickým objektům takové funkce, které překonají schopnosti jejich nepřipojených ekvivalentů. Skvělým příkladem internetu věcí v praktickém životě může být nepřetržitě fungující mýtná brána na dálnici.

 

Kompletní článek zahrnující spoustu dalších poznatků, trendů a zajímavostí jste si mohli přečíst v Computerworldu 2/2015.

Úvodní foto: Fotolia © JackF


Komentáře