Internet věcí jako most mezi provozními a informačními technologiemi

Internet věcí stírá rozdíly mezi tradičními řídícími systémy patřícími do světa provozních technologií a na byznys orientovanými informačními technologiemi.

Internet věcí jako most mezi provozními a informačními technologiemi


Povozní oddělení zajišťují nepřetržitou funkčnost a dostupnost daných řešení prostřednictvím vysoce specializovaných řídících systémů. Oddělení IT ale implementují a podporují komplexní složité a otevřené systémy, které se musí spolehnout na standardizované sítě i na servery provozující virtualizované aplikace – a ty zase někdy alespoň částečně závisí na cloudových službách. Obě uvedené organizační jednotky proto musí své aktivity koordinovat. Jen tak totiž mohou dosáhnout na výhody konvergovaného prostředí spojujícího jednotné IoT architektury a provozní a informační technologie.

Na rozdíl od tradičních proprietárních řídících systémů jsou moderní řešení z oblasti provozních technologií založená na standardních IT infrastrukturách a komunikačních protokolech. Výsledkem je nákladově efektivní zvýšení flexibility i škálovatelnosti. Nyní mohou díky sbližování dříve zcela oddělených prostředí zvýšit firmy svoji výkonnost při současném zjednodušení infrastruktury a snížení s ní spojených nákladů.

Autor je hlavní solutions architect alliances ve společnosti Red HatÚvodní foto: Fotolia © iconimage


Komentáře