IPS-1 pro ochranu sítě

Společnost Check Point Software představila systém pro ochranu před narušením sítě IPS-1 (technologie získaná akvizicí firmy NFR Security), který poskytuje zabezpečení před útoky červů, malware a dalších hrozeb.Společnost Check Point Software představila systém pro ochranu před narušením sítě IPS-1 (technologie získaná akvizicí firmy NFR Security), který poskytuje zabezpečení před útoky červů, malware a dalších hrozeb.

Firma začlenila IPS-1 do klíčových prvků pro správu bezpečnosti a v současnosti je integrována do SmartView Tracker a Eventia Analyzer, které poskytují centrální správu záznamů z bezpečnostních zařízení a jejich vyhodnocování v reálném čase. Zákazníci mohou okamžitě využít služeb automatických aktualizací Dynamic Update, které zajišťuje Eventia Analyzer. Získají tak jednotný nástroj pro správu bezpečnostních událostí, jejich analýzu a reakci na aktuální ohrožení.

Nechybí možnost sledovat události nahlášené systémem IPS-1 spolu se záznamy z firewallu a VPN řešení a porovnávat je s informacemi z jiných produktů prostřednictvím nástroje Eventia Analyzer. IT profesionálové mohou navíc prostřednictvím funkce SmartView Tracker odhalit a reagovat na problémy a bezpečnostní události či shromažďovat informace potřebné pro právní kroky, audity a analýzy chování síťového provozu.

IPS-1 podporuje nový přístup k bezpečnosti, který Check Point nazývá PURE security: Protected (chráněná), Unified (jednotná), Reliable (spolehlivá) a Extensible (rozšiřitelná). IPS-1 bere při své činnosti v potaz konfiguraci síťového prostředí, přizpůsobuje se změnám a dokáže reagovat a zabránit zneužití chráněné sítě. Je vyvinuta tak, aby blokovala nežádoucí síťový provoz ještě před tím, než způsobí škodu. Díky schopnosti komunikovat s koncovými stanicemi v síti je může upozornit na aktuální rizika a ochránit je před nebezpečnými servery a kritickými zranitelnostmi. Funkce forenzní analýzy poskytuje IPS-1 prostřednictvím nástroje pro centralizované nasazení a správu IPS-1 Management Dashboard.


Komentáře