Jak virtuální realita mění podnikovou mobilitu

Rozšířená i virtuální realita neodvratně směřují do podnikové sféry a k mobilním implementacím. Úvahy nad správou těchto technologií tedy nejsou vůbec předčasné.

Jak virtuální realita mění podnikovou mobilitu


„K tomu všemu přidejte veškerou související regulaci a úkol bude ještě náročnější,“ upozorňuje Llamas. „Není tedy divu, že se některé společnosti zdráhají nasazovat AR a VR v mobilním prostředí. To je důvod, proč jsme viděli nasazování v raných fázích a pilotní případy, aby společnosti získaly lepší pochopení fungování.“

Technologie AR/VR a její trh musí navíc ještě dozrát, než se může AR/VR stát plnohodnotnou součástí mobilní infrastruktury a korporátní strategie.

Zejména trh s náhlavními displeji (HMD, Head Mounted Displays) je nezralý a nestabilní a některé organizace, které se pokoušely o rané nasazování, již zažily důsledky nestálosti produktů, která se pojí s nezralostí trhu, uvádí Taylor.

„Tento nepořádek bude minimálně v blízké budoucnost i nadále vlastností tohoto mladého trhu, takže by to firmy měly zohlednit,“ uvádí Taylor. „Havarijní plány na výměnu hardwaru jsou základní součástí přístupu založeného na nejlepších postupech.“

„Hardware je také nedostatečný a izolace – zvláště pro VR – způsobuje vysokou obtížnost dlouhodobého používání. Navíc je v rolích orientovaných na zákazníka používání náhlavních souprav a zamíření telefonu na někoho vnímáno jako invazivní a nepříjemné,“ upozorňuje Jackson.

Podle něj se objevilo mnoho příběhů o těchto faktorech, které bránily přijetí spotřebitelské verze produktu Google Glass a ukázky produktu HoloLens byly také jen krátké pro účely PR.

Náklady na tyto systémy jsou stále pro mnohé brzdicím faktorem a v důsledku toho může být obtížné ospravedlnit podnikové nasazení. Přesvědčivé a mezioborové případy použití je potřebné sdílet, aby mohly podniky lépe pochopit hodnotu této technologie v kontextu, který je pro ně relevantní, radí Jackson.

Lékařská univerzita Case Western Reserve University zkoumá možnost využití smíšené reality k výuce anatomie bez potřeby mrtvých těl.

 

Správa AR a VR

Pokud jde o mobilní implementace AR a VR, „jsme teprve na začátku, takže lze očekávat, že z hlediska představení zařízení, rozvoje platformy a přijetí v podnicích budou klíčové roky 2018–2020,“ odhaduje Llamas.

V současné době je dopad technologií AR a VR z hlediska EMM minimální. „Na straně VR je většina zařízení připojena buď k počítači, nebo konzoli, takže mobilní správa není potřebná nebo využívá běžné mobilní telefony s operačním systémem iOS a Android, které lze spravovat stejným způsobem, jak to již podnik dělá,“ uvádí Jackson.

„Brzy však uvidíme samostatné náhlavní soupravy, které nebudou vůbec používat telefon,“ prohlašuje Jackson. „Předvedly už je společnosti jako Facebook, HTC a mnoho čínských výrobců. Budou se připojovat k Wi-Fi a potenciálně k celulárním sítím mobilních operátorů a budou klást nároky na personál odpovědný za aplikace a mobilitu.“

Tyto samostatné náhlavní soupravy jsou však stále převážně teoretické, prohlašuje Jackson, vzhledem k omezením hardwaru a nákladům.

V oblasti AR „záleží na tom, kterou podobu AR uvažujete“, uvádí Jackson. Základní AR na smartphonech používajících ARKit nebo ARcore lze podle něj spravovat podobně jako ostatní mobilní aplikace.

Vlastní platformy od výrobců jako Google nebo Daqri se budou muset administrovat jako zvláštní případ, ale budou se pravděpodobně používat jen pro specifické technické pozice.

Plně pohlcující AR, jak slibuje produkt Microsoft HoloLens, je ještě daleko, tvrdí Jackson, ale přinejmenším bude možná správa na platformě Microsoftu stejně jako brýle typu Windows Mixed Reality Headset z posledního čtvrtletí minulého roku.

AR a VR mají zřejmý potenciál ovlivnit způsob, jak organizace spravují mobilní prostředí. „S růstem zájmu o AR a VR stoupají i příležitosti a nároky na podnikovou mobilitu, konkrétněji pro samostatná zařízení, jako jsou Microsoft HoloLens a Google Glass for Enterprise,“ upozorňuje Llamas.

„Je potřeba s nimi zacházet stejným způsobem, jakým se společnosti chovají k chytrým telefonům, tabletům a notebookům, zejména v případech aktualizací aplikací a zabezpečení,“ prohlašuje Llamas a dodává: „Vidíme také potřebu řešení podnikové mobility pro periferní AR a VR, ale většina z těchto produktů bude aktualizována prostřednictvím počítače, konzole nebo smartphonu.“

EMM „je logické používat jako systém správy pro zařízení AR a VR a nakonec to tak i dopadne“, prohlašuje Taylor.

V současné době však nejsou všechny HMD produkty vybaveny podporou pro správu prostřednictvím systému EMM, ale spoléhají namísto toho na proprietární nástroje, které jsou součástí přibaleného řešení, nebo nejsou pro správu k dispozici vůbec žádné nástroje.Úvodní foto: Fotolia © Sergey NovikovVyšlo v Computerworldu 3/2018
Komentáře