Jak využívají internet české domácnosti?

Více než polovina (53 %) českých domácností vybavena osobním počítačem, přičemž naprostá většina (přes 90 %) domácích počítačů poskytuje svým uživatelům možnost připojit se k internetu. Nejčastěji využívaným typem připojení je bezdrátové, následuje přístup prostřednictvím pevné telefonní linky (ADSL) a kabelové televize. Rychlost připojení v domácnostech je poskytovateli průběžně navyšováno, momentálně je nejvíce počítačů připojeno rychlostí 2, případně 4 Mb/s. To jsou závěry průzkumu Broadband Monitor, který na jaře uskutečnila agentura Factum Invenio na vzorku 562 aktivních uživatelů internetu s připojením v domácnosti.Více než polovina (53 %) českých domácností vybavena osobním počítačem, přičemž naprostá většina (přes 90 %) domácích počítačů poskytuje svým uživatelům možnost připojit se k internetu. Nejčastěji využívaným typem připojení je bezdrátové, následuje přístup prostřednictvím pevné telefonní linky (ADSL) a kabelové televize. Rychlost připojení v domácnostech je poskytovateli průběžně navyšováno, momentálně je nejvíce počítačů připojeno rychlostí 2, případně 4 Mb/s. To jsou závěry průzkumu Broadband Monitor, který na jaře uskutečnila agentura Factum Invenio na vzorku 562 aktivních uživatelů internetu s připojením v domácnosti.
Dlouhodobě nejběžnějším typem připojení k internetu v domácnostech zůstává bezdrátové připojení (36 %). Oblíbené jsou také ADSL (25 %) a kabelová TV (23 %), naopak poměrně malý podíl vykazuje připojení prostřednictvím mobilního telefonu (5 %). Pokračuje ústup kdysi nejvyužívanější technologie – dial-up, v současné době je tímto způsobem k internetu připojeno pouze zanedbatelné procento uživatelů (2 %).
„Bezdrátovému připojení dávají přednost především lidé, pro které je nejdůležitějším parametrem cena, nikoliv rychlost připojení. Kromě toho existuje také poměrně velká skupina těch, kteří nemají a nechtějí v domácnosti pevnou linku a zároveň nemají možnost připojit se prostřednictvím kabelové televize. Tito lidé také obvykle volí poskytovatele bezdrátového připojení“, uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio, která studii realizuje.

Rychlost připojení
Nejvíce uživatelů internetu má v domácnosti k dispozici připojení o rychlosti 2 nebo 4 Mb/s (20, resp. 19 %). Nezanedbatelnou skupinou jsou uživatelé internetu s nižší rychlostí, max. do 1 Mb/s. Těch je mezi aktivními uživateli přibližně jedna třetina (36 %). Zajímavostí je skutečnost, že 14 % uživatelů internetu netuší, jakou rychlost internetu používají.
Stále pokračuje poměrně rychlý růst využívaných rychlostí. Zatímco před rokem disponovalo rychlostí 2 Mb/s a vyšší 36 % uživatelů, v září 2008 se tento podíl zvýšil již na polovinu (51 %). Vzhledem k tomu, že v nedávné době nejvýznamnější poskytovatelé internetu oznámili další výrazné navyšování rychlostí připojení, je jasné, že aktuální trend bude pokračovat.


Komentáře