Je Skype připraven pro firemní nasazení? (2.)

Technologii Skypu stále častěji nasazují korporace, které pomocí ní chtějí ušetřit náklady za hovory či videopřenosy. Díky nativní integraci Skypu s IP ústřednami je celý proces snadnější.


Dokončení včerejšího článku...

Trocha obezřetnosti
Nevýhodou je, že Skype přeruší přibližně jeden hovor z 50. „Na druhou stranu je to služba poskytovaná zdarma, takže lze okamžitě zavolat znovu,“ dodává Curd. „Jestli si stěžujete na kvalitu Skypu, vzpomeňte si na kvalitu a výpadky hovorů při využití mobilních telefonů.“

Curd dále uvádí, že by jejich firma mohla jako případnou alternativu používat rovněž službu Google voice, což je další levná služba pro spojení pomocí technologie VoIP. U sítě Skype se mu líbí fakt, že její provozovatel na své službě částečně vydělává, takže se snaží zajistit určitou úroveň služby (v opačném případě obchodně neuspěje). „Problém u Googlu spočívá v tom, že to není jejich důležitá podnikatelská aktivita, ale spíše koníček. Možná bych o této službě uvažoval, kdyby to pojali jako obchodní aktivitu,“ dodává na závěr.

Služba Skype for SIP
Všechny firmy, které mají korporátní systém VoIP, mohou použít přenosovou službu SIP od Skypu jako cestu ke snížení nákladů za podnikové telefonní hovory. Služba www.skypeforsip.com nabízí zákazníkům následující možnosti: využití tlačítek „zavolej kliknutím“ na webových serverech, příjem hovorů od uživatelů s klientem Skypu bez dalších nákladů, nastavení přímého interního vytáčení telefonních čísel Skype, které spojí počítače přes telefonní IP ústředny, sestavování odchozích hovorů přes IP ústředny pomocí doplňkové služby Skype Out.

Aby mohli zákazníci komunikovat se SIP zařízením v síti Skype, musí mít zprovozněné širokopásmové připojení k internetu a nakonfigurovat nastavení SIP na svých telefonních IP ústřednách.

Skype certifikoval telefonní IP ústředny od společností Cisco Systems, Shortel a SIPfoundry pro nasazení služby Skype for SIP, přičemž dalších zhruba dvacet dodavatelů včetně firmy Avaya k tomuto procesu směřuje. Zmíněná certifikace dokladuje, že technologie příslušného výrobce a Skypu vzájemně spolupracují; Skype také k certifikovaným zařízením, aby bylo možno spolupráci nastavit, nabízí dokumentaci.

Neověřená zařízení kompatibilní s protokolem SIP lze se službou Skype for SIP rovněž zprovoznit, ale uživatelé je budou muset nakonfigurovat bez pomoci podpůrného návodu  specifického pro daný produkt, uvádí Skype.

Cena za službu Skype for SIP činí 5 eur měsíčně za každý souběžný kanál umožňující jeden hovor. „Skype plánuje sledovat aktuální využití služby Skype for SIP v kombinaci se službou Skype Out, aby zjistil obvyklé modely volání, které mohou ovlivnit nové ceny za služby,“ uvádí Matthew Jordan, ředitel rozvoje obchodu pro podnikovou klientelu ve firmě Skype. Část služby se tedy například může stát bezplatným bonusem nad rámec počtu jednotlivých hovorových kanálů smluvně objednaných zákazníkem, takže nedojde ke ztrátě hovorů během například doby silnějšího provozu v organizaci, dodává. Další možností je třeba přímé propojení hovorů mezi dvěma místy s nainstalovanou podporou pro službu Skype for SIP. To by mohlo zahrnovat podnikové lokality i lokality obchodních partnerů, upřesňuje Jordan.

„Během přihlášení ke službě si firmy zaregistrují aplikaci Skype Business Control Panel a při konfiguraci svých systémů postupují podle tam uvedených instrukcí, aby byla zajištěna spolupráce jejich infrastruktury se službou Skype,“ popisuje Jordan. Control Panel nabízí organizacím řídit využití služby Skype, centralizovat fakturaci a reporting či přiřazovat kredit Skype, případně telefonní čísla spojená se Skypem. Také je umožněna správa účtů Skype interních zaměstnanců firmy.

Konec právních potíží
Firmy, které měly obavy o realizaci finančních úspor použitím služeb Skype kvůli právním sporům hrozícím připravit společnost Skype o její základní technologii VoIP, už mohou být zcela klidné.

Vlastnictví této společnosti se změnilo a zahrnuje i další subjekty, ale na oplátku získá tato firma práva na základní kód pro volání přes internetové linky. Už se tedy nebude moci stát obětí rozsudku, který by ji zakázal používat kód a přivedl její zákazníky do úzkých.Komentáře