Jednoduchá oprava běžné programátorské chyby dokáže zvýšit zisk

Od roku 2010 se systém doménových jmen (DNS, z angl. Domain Name System) výrazně rozšířil. Uživatelé internetu se od této doby denně setkávají s novými koncovkami doménových jmen jako .club, .sexy nebo .online. V současnosti tvoří systém doménových jmen dokonce i mnohem exotičtější koncovky, jako např. .グーグル (google); .我爱你 (Iloveyou) .商标 (trademark) .购物 (shopping), .닷넷 (net). Pochopitelně jsou výše uvedené koncovky doménových jmen rozšířenější spíše v částech světa, kde se používá pro komunikaci jiný druh písma než latinkové.

Jednoduchá oprava běžné programátorské chyby dokáže zvýšit zisk


Organizace ICANN (z angl. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) se rozhodla zřídit a zpřístupnit nové koncovky doménových jmen z několika důvodů. Nešlo pouze o důvody s cílem oživit konkurenceschopnost, povzbudit inovace a rozšířit možnosti výběru koncovek. Jednalo se především o oslovení 67% světové populace, která ve svých jazycích nepoužívá latinkové písmo.

Právě nové koncovky doménových jmen konečně umožní vícejazyčný internet, což skutečně může pomoci spoustě lidem po celém světě s přístupem k internetu. V současnosti existuje více než 1 500 domén nejvyšší úrovně (angl. top-level domains, zkr. TLDs). Mnohé z nich mají koncovku delší než obvyklé dva nebo tři znaky (př. .com, .cz, .edu, .org), a nebo jsou TLDs zapsány v nelatinkovém písmu jako např. v azbuce, v čínském a arabském písmu, v písmu Devanagari používané pro několik indických jazyků nebo v thajském písmu (jako příklady lze uvést koncovky .世界 a .москва).

Samotné rozšíření o nové koncovky doménových jmen dovoluje všem internetovým uživatelům si nárokovat a zvolit takové doménové jméno, které nejlépe odráží jejich identitu. Kromě toho také velmi zjednodušuje přístup ke konkrétním webovým stránkám pro ty, kteří vůbec latinkové písmo neznají. Lze očekávat, že právě takové rozšíření přesvědčí další miliony lidí se k internetu připojit, čímž významně vzroste světová ekonomika internetu.

Na druhou stranu však začleňování nových domén do celosvětové internetové sítě neprobíhá automaticky. Vedoucí oddělení IT a ředitelé IT (z angl. CIOs), weboví administrátoři, vývojáři aplikací a další hrají proto velmi důležitou roli při zajišťování kompatibility firemních aplikací s rozvinutou infrastrukturou internetu. Cílem tohoto článku je především poskytnout informace a zajistit, aby se nejen široká odborná veřejnost dozvěděla o tomto tématu a mohla na tuto změnu dostatečně reagovat, a to nejen v rámci svých společností. 

 

Co způsobuje problémy?

Množství společností a firem si neaktualizuje své systémy a nepřizpůsobuje se tak rozšiřování nových domén. Jinými slovy řečeno, společnosti nejsou připraveny univerzálně přijímat všechny nové domény, a tedy být ve stavu tzv. „Universal Acceptance“ (zkr. UA). Pravděpodobnými příčinami mohou být zastaralá nastavení rutinních validací dat v jejich kódech nebo provádění operací jen v rámci ASCII znaků. 

Následkem toho je, že mnohé aplikace nejsou vůbec schopny přijímat, ověřovat, ukládat, zpracovávat či zobrazovat různé druhy doménových jmen nebo e-mailových adres. To způsobuje nejen velké problémy společnostem, ale i potíže samotným internetovým uživatelům. Pokud totiž aplikace nemohou rozpoznat nebo náležitě zpracovat doménové jméno nebo e-mailovou adresu užívající výše popsané nové koncovky doménových jmen, tak to obvykle vede ke špatné zkušenosti koncových uživatelů s konkrétní aplikací, anebo dokonce až k totální ztrátě zákazníků.

Na tomto místě je také vhodné nastínit příklady důsledků, které nastávají uživatelům e-mailových adres v nelatinkovém písmu (např. коля@пример.рф nebo 测试5@普遍接受-测试.世界 ) nebo e-mailových adres zakončených koncovkou delší než tři písmena (jako např. .pizza nebo .movie). Uživatelům je v souvislosti s programátorskou chybou zamezeno užívání konkrétní emailové adresy, neboť již samotný software nedůvěřuje, že uvedená adresa je platná. Tato chyba nastane, když je v nastavení softwaru jednoduše opomenuta v seznamu TLDs doména určitého typu nebo je přímo odmítnuta konkrétní doména jako neplatná. V některých případech nejsou e-mailové adresy psané v jiném než latinkovém písmu, anebo s koncovkou delší než tři písmena, akceptovány vůbec.

Mimo jiné některé internetové vyhledávače nerozpoznávají a nepřekládají domény s novými koncovkami ve správném písmu, a tak se například adresa v čínském jazyce zobrazí jako zdánlivě náhodný seznam znaků a číslic. Pro koncového uživatele mohou být také problematické online formuláře, profily nebo internetové portály. Ty odmítají adresy v tom smyslu, že e-mailová adresa nemůže být vůbec použita k registraci nebo k přihlášení se k odběru zasílané na danou e-mailovou adresu. Pochopitelně takové situace způsobují velkou frustraci internetovým uživatelům.

 

Kde lze vyhledat pomoc?

Náprava a zajištění není vlastně vůbec složitou záležitostí. Ve většině případech se jedná o poměrně jednoduchou a nenamáhavou aktualizaci softwaru.

Problematika UA dala vznik skupině s názvem Universal Acceptance Steering Group (zkr. UASG), kterou tvoří různé zainteresované osoby a výrazní hráči trhu jako například Apple, GoDaddy, Google, ICANN, Microsoft a Verisign za účelem informovat a podporovat širokou veřejnost v záležitostech týkající se tématu Universal Acceptance. Skupina UASG existuje především proto, aby pomohla různým společnostem zajistit jejich systémy tak, aby mohli být ve stavu UA a byly schopny přijímat všechna doménová jména a e-mailové adresy v jakýkoliv platných znacích.

Na oficiálních stránkách skupiny UASG lze vyhledat velké množství užitečných materiálů (viz  www.uasg.tech/documents). Součástí nich je mimo jiné i dokument s odpověďmi na často kladené otázky a dokument s názvem „Blueprint for CIOs“ obsahující informace o tom, jak zajistit, aby i Vaše společnost byla ve stavu UA. Skupina UASG navíc vytvořila i studijní plán, který může být využit univerzitami ke vzdělávání studentů zaměřených nejen na vývoj webů. Všechny materiály lze volně a zdarma stáhnout z oficiálních webových stránek UASG.

 

Autoři: Don Hollander Generální tajemník Universal Acceptance Steering Group, Žaneta Vinopalová, ICANN, Gabriella Schittek, ICANN

Úvodní foto: Fotolia © Denys Rudyi


Komentáře