Komplexní aplikační rámec OpenSOA pro firemní řešení otevřené komunikace představil Siemens

Koncepci OpenSOA, komplexní a sjednocenou platformu pro příští generaci aplikací na bázi servisně-orientované architektury, představila firma Siemens Enterprise Communications. Mezi první dvě aplikace využívající tuto architekturu patří HiPath 8000 Assistant a HiPath 8000 Media Server.Koncepci OpenSOA, komplexní a sjednocenou platformu pro příští generaci aplikací na bázi servisně-orientované architektury, představila firma Siemens Enterprise Communications. Mezi první dvě aplikace využívající tuto architekturu patří HiPath 8000 Assistant a HiPath 8000 Media Server, které jsou k dispozici v kombinaci se SIP softswitchem HiPath 8000.
Architektura OpenSOA zároveň umožňuje sdílet funkce mezi jednotlivými podnikovými aplikacemi a vytvářet tak nové synergie mezi uživateli firemního systému. Zákazníci mohou například využívat výhod společných SOA softwarových služeb, jako jsou údaje o aktuální dostupnosti a poloze, notifikační systém či nástroje pro spolupráci. To znamená, že oboroví experti, operátoři kontaktních center i mobilní uživatelé jsou okamžitě schopni zjistit dostupnost pro komunikaci pomocí preferovaného média a snadno spolupracovat v reálném čase.
„Siemens OpenSOA nabízí díky své komponentové SOA architektuře a sdíleným softwarovým službám bezprecedentní stupeň konsistence mezi aplikacemi,“ říká Thomas Zimmermann, Chief Operation Officer, Siemens Enterprise Communications. „Nový, otevřený přístup založený na standardech zároveň výrazně usnadňuje integraci s klíčovými firemními aplikacemi a umožňuje tak našim zákazníkům obohatit důležité firemní procesy o nový rozměr komunikace.“
Koncepce OpenSOA je klíčovou komponentou strategie otevřené komunikace Siemens Enterprise Communications, která zákazníkům umožňuje implementovat nabízené řešení a využívat jejich výhod bez ohledu na síťové či komunikační prostředí. Aplikace SOA jsou založeny na otevřených standardech a umožňují tak snadnou integraci prostřednictvím standardizovaných rozhraní i větší portabilitu napříč prostředími s různými servery, koncovými zařízeními a operačními systémy.


Komentáře