Konec roku 2010 byl ve znamení bitvy o docházející IPv4 adresy

Ani na konci roku si správci sítí neudělali volno a dále alokovali nové adresy. Prosinec byl dokonce z toho pohledu nejsilnějším měsícem; bylo alokováno téměř 30 miliónu adres.


Pravděpodobně si již velká část poskytovatelů služeb uvědomila, že konec IPv4 adres je blízko a snaží se získat nějaké na poslední chvíli. Poměrně vypovídající je i fakt, že v silvestrovský den bylo ještě přiděleno téměř 850 tisíc IPv4 adres. Zvyšující se alokační aktivitu v jednotlivých měsících roku 2010 zachycuje následující graf:
Nejaktivnějším regionem byl opět region Asie-Pacifik, který zabral více než polovinu celkové spotřeby – téměř 16 miliónů. Na druhém místě skončili Evropané s více než 7 milióny adres. Třetí byl region Severní Amerika, který si řekl o téměř 5 milionů. Předposlední byl region Latinská Amerika, který spotřeboval mírně přes 1 milión, a poslední Afrika nespotřebovala ani celý milión.

Nastavené tempo má samozřejmě vliv na další posun počitadla spotřeby směrem dopředu. IANA by podle současného odhadu měla přijít o adresy již v průběhu února 2011.

Následující graf ukazuje, jak alokovaly jednotlivé země:
Mírně překvapivá je třetí příčka pro Austrálii. Tento stát totiž do listopadu 2010 alokoval zhruba 41 miliónů adres a prosincové alokace tedy v tomto případě znamenaly navýšení o více než 10 %. Další zajímavostí Austrálie je fakt, že v této zemi jsou alokovány více než 2 IPv4 adresy na obyvatele. Jen pro srovnání, v České republice je poměr IPv4 adres a obyvatel 0,65, v Německu to je 0,85.

A kolik poskytovatelů si v roce 2010 požádalo o IPv6? Na celém světě to bylo 1839 bloků; ke konci roku byl tak počet alokovaných IPv6 bloků 5259. V České republice přibylo ke stávajícím 60 dalších 30 bloků. Na Slovensku přibyly 2, v Maďarsku 4 a Poláci požádali o 36 bloků.

Rok 2011 bude ve znamení konce IPv4. Pokud tedy nejste připraveni na IPv6, rozhodně na nic nečekejte, času už mnoho nezbývá.Komentáře