Má Wi-Fi šanci na přežití?

V oblasti bezdrátového přenosu dat se objevují nové technologie, které mají ambice stát se v budoucnu dominantními. Může jim Wi-Fi úspěšně konkurovat anebo jeho doba již nenávratně pomíjí?V oblasti bezdrátového přenosu dat se objevují nové technologie, které mají ambice stát se v budoucnu dominantními. Může jim Wi-Fi úspěšně konkurovat anebo jeho doba již nenávratně pomíjí?

Dnes je připojení přes Wi-Fi stále velmi populární, hlavně díky nízké ceně a vysokým rychlostem, ale má svá omezení, hlavně co do pokrývané oblasti. Za jeho nástupce bývá označován mobilní WiMax, který by se měl objevit v USA v roce 2009 a měl by však pokrývat mnohem širší lokality. Podobně je tomu i u 3G služeb, které jsou již nyní k dispozici, ovšem nejsou tak rychlé a pro většinu uživatelů se zatím zdají být příliš drahé. Může Wi-Fi vůbec přežít pod budoucím tlakem těchto technologií? A pokud ano, jak se změní?

Analytici na tyto otázky odpovídají různě. Podle Tole Harta z Gartneru už nebude v budoucnu žádný důvod k tomu Wi-Fi používat, zvlášť pokud ceny za připojení v ostatních typech sítí poklesnou na přijatelnou úroveň. Naopak Jack Gold, ředitel J. Gold Associates je přesvědčený, že Wi-Fi má budoucnost už jen z toho důvodu, že 98 % dnešních notebooků má v sobě zabudovaný příslušný hardware pro jeho podporu. Nicméně je jasné, že podoba tohoto připojení se bude muset v budoucnu proměnit.

Experti souhlasí, že v blízkém časovém horizontu bude Wi-Fi stále velmi populárním způsobem bezdrátového připojení. Dnešní ceny 3G služeb brání jejich výraznějšímu rozšíření a příchod mobilního WiMaxu je ještě daleko, komentuje situaci Peter Jarich, analytik Current Analysis. V současné době se tedy poskytovatelé Wi-Fi připojení zatím nemají příliš čeho obávat, souhlasí analytici. A budoucnost s sebou nese stále několik otazníků.

Jeden se týká samotného WiMaxu, jehož technologie je sice již k dispozici, ale realizace drhne, zvlášť od té doby, co Sprint Nextel ukončil dohodu se společností Clearwire o spolupráci na společném poskytování služeb. Sprint je navíc pod tlakem od svých akcionářů, aby své ambiciózní (a tím pádem i finančně náročné) plány ohledně budování rozsáhlé mobilní sítě WiMax ještě přehodnotil. Nicméně i v případě, že by Sprint nakonec tuto síť v USA nevybudoval, ujmou se této technologie další operátoři, takže podle analytiků není otázka, zda se mobilní WiMax v širším využití objeví, ale spíše kdy a v jakém měřítku. Kdy doputuje tento typ sítě i do Evropy také není ještě jasné. Pokud navíc ceny v této síti budou tak nízké, jak Sprint slibuje, očekává se, že to bude mít vliv na snižování cen u 3G služeb, a následně pak i u Wi-Fi.

Scénářů pro úspěšné přežití Wi-Fi připojení v této situaci je několik. Jedním z nich je nutnost většího plošného rozšíření, protože dnes se jeho pokrytí omezuje často jen na kavárny, hotely, školy nebo obchodní centra. To je ale málo, protože WiFi připojení si bude muset dojít za lidmi a ne lidi za ním, říká Gold.

Další možností je vytvářet kombinované balíčky různých připojení, na nichž budou spolupracovat různí poskytovatelé. Uživatel by si tak podle situace a kvality signálu mohl vybírat mezi WiMaxem, 3G nebo WiFi. První dvě technologie přenosu by pak používal hlavně při pohybu v otevřených lokalitách a v případě, že by se dostal do budovy s WiFi pokrytím, bude pro něj výhodnější přejít na něj. Někteří operátoři již s takovýmto kombinovaným připojením v současnosti experimentují a například T-Mobile umožňuje v USA v rámci svého Hotspot@Home programu plynule přecházet mezi WiFi a celulárními sítěmi. Tyto různé typy sítí by si v tomto modelu tedy nekonkurovali, ale spíše by se doplňovali a uživatel by si mezi nimi vybíral podle prostředí, ve kterém se právě nachází. Otázkou není technické řešení tohoto přepínání, neboť už dnes existují čipy podporující současně více standardů a i Intel vyvíjí své řešení v této oblasti, ale spíš vznik smluv a nových partnerství mezi dosud oddělenými provozovateli jednotlivých sítí.

Třetím modelem pro budoucí úspěch WiFi připojení je orientovat se na nabídku speciálních služeb, které uživatel nikde jinde nenajde. Tím by podle analytiků mohlo být například stahování hudby, možnosti elektronických nákupů rovnou z velkoskladů v obchodech anebo specifické typy reklamy, které by se uživatelům zobrazovaly při připojení do určité WiFi sítě a dotovaly by tak její provoz. Na druhou stranu je však otázka, zda jsou takové služby skutečně natolik unikátní, aby uživatele u WiFi udržely.

Jaký je tedy výhled do budoucna? Provozovatelé WiFi sítí se zatím nezdají být znepokojeni možnými problémy a například Dan Lowden, vice-prezident vývoje a marketingu ve společnosti Wayport je optimistický.

Wayport spravuje množství WiFi sítí v hotelech, na letištích a restauracích McDonald a podle Lowdena provozovatelé běžných celulárních sítí vítají, když při vysokých nárocích na přenos dat mohou své síti ulehčit a mají možnost uživatele přepojit na lokální WiFi, která nabízí vyšší rychlosti při nižších cenách a tento model se již osvědčil například u iPhone.

Nenechte si ujít:
Rovnoměrně rozprostřenou Wi-Fi síť nabízí novinka od NetGearu

Šíření virů přes Wi-Fi? Odborníci říkají, že je to možné!

Google Analytics jsou nyní k dispozici i v češtině!

Nové funkce, které si zamilujete na Firefoxu 3.0

Technologie internetu: Multicast

Firemní sítě míří do veřejného prostoru
Zdá se tedy, že WiFi bude v určitých případech stále nejvhodnějším řešením a rozhodně nebude ani v blízké budoucnosti na odpis. Vzájemné dohody a spolupráce mezi provozovateli různých sítí pak může přinést výhody pro všechny zúčastněné strany i pro uživatele a WiFi připojení si i mezi novými technologiemi může udržovat své nezastupitelné místo.


Komentáře