Metal-Alliance zavádí projekt webové samoobsluhy

Aplikace webové samoobsluhy zpřístupňuje zájemcům informace z osobního účtu pojištěnce. Ti se tak mohou přes internet podívat na to, kolik (kdy a kde) zaplatili na regulačních poplatcích ve zdravotnictví.Aplikace webové samoobsluhy zpřístupňuje zájemcům informace z osobního účtu pojištěnce. Ti se tak mohou přes internet podívat na to, kolik (kdy a kde) zaplatili na regulačních poplatcích ve zdravotnictví.

Projekt nabízí i službu pro osoby samostatně výdělečně činné, tedy prohlížení podaných přehledů OSVČ. Ke stávajícím službám brzy přibudou ještě další funkce, takže do konce roku 2008 budou mít pojištěnci ZP M-A on-line přístup ke kompletnímu osobnímu účtu pojištěnce a s rozvojem projektu se bude pokračovat i nadále.

Webová samoobsluha je údajně velmi bezpečná. Přístup do ní je založen na principech elektronického bankovnictví. Klient nejprve osobně navštíví některé pracoviště ZP Metal-Aliance, kde pracovníci ověří jeho totožnost, přidělí mu uživatelské jméno a systém mu vygeneruje heslo do aplikace. Také budou od něj požadovat číslo mobilního telefonu, na který před každým přihlášením přijde SMS zpráva s jedinečným bezpečnostním kódem. Ten je potřeba právě pro bezpečnost přihlášení. Od této chvíle se pak může do svého osobního účtu pojištěnce podívat v kteroukoli dobu přímo ze svého počítače.

Cílem webové on-line samoobsluhy je nabídnou pojištěncům pohodlný přístup k informacím o zaplacených poplatcích a doplatcích, přehledech OSVČ, fondu prevence a řadě dalších služeb, kterými bude aplikace postupně obohacována. Zavedením webové on-line samoobsluhy vychází Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance vstříc svým klientům, kterým tak nabízí snadný a nepřetržitý přístup k informacím.

Opomenuti však nejsou ani ti, kteří k internetu nemají přístup. Pro ty jsou na vybraných pracovištích ZP M-A k dispozici infokiosky, prostřednictvím kterých také mohou do svého účtu nahlížet. Změny v komunikaci s pojištěnci jsou údajně v souladu s komunikační strategií ZP M-A, která rozvíjí a podporuje elektronickou komunikaci.Komentáře