Miliardová technologie zadarmo i k vašim službám

Cloudové služby bezesporu přinášejí mnoho výhod a úspor. Podívejme se společně na OpenStack platformu poskytovanou Technologickým centrem Písek. O zkušenosti s jejím používáním se s námi podělila společnost Datasys.

Miliardová technologie zadarmo i k vašim službám


(Partnerský příspěvek)

Obecné přínosy nasazení cloudových technologií jsou dnes již všeobecně známé. Platforma OpenStack poskytovaná Technologickým centrem Písek (TCP) přináší možnosti flexibilního a škálovatelného prostředí bez nutnosti dohledu a správy hardware.

Na rozdíl od ostatních služeb dostupných na trhu, kde si můžete vybrat z široké, leč vždy omezené nabídky virtuálních serverů, platforma dodávaná TCP poskytuje plnohodnotnou IaaS, kde vás při konfiguraci v rámci pronajatých virtuálních výpočetních prostředků omezuje „pouze vaše představivost”.

Na otázky odpovídá Martin Novák, který v Datasysu zastává pozici manažera pro Marketing a Business Development.

 

Proč jste se rozhodli konkrétně pro platformu nabízenou TCP?

Již několik let jsme pečlivě sledovali vývoj v oblasti cloudových technologií, protože jsme si jasně uvědomovali, že by to mohl být důležitý trend. To se také velmi rychle potvrdilo, a tak pro nás již nebylo otázkou „zda“, ale pouze „kterou“ z cloudových technologií adoptujeme.

OpenStack se nám líbil hned od začátku – i když se jednalo o novou technologii, dokázala velmi rychle (především díky obrovské open sourcové komunitě) dohnat etablované hráče na trhu virtualizace. Čím více jsme se o tuto technologii zajímali, tím více jsme se setkávali se na konferencích a fórech u nás i ve světě s TCP jako jedním z lídrů rozvoje a implementace této platformy.

Bylo tedy logickým krokem oslovit je. Hlavní devizou pak byly především zkušenosti z reálných implementací. Tam kde konkurence představovala nové funkcionality, tam TCP již mělo praktické zkušenosti z reálného provozu u svých zákazníků.

Vzhledem k tomu, že jsme zahajovali nové projekty a nechtěli jsme zvyšovat zátěž (ani headcount) interního IT oddělení, hledali jsme IaaS platformu. Důležitým parametrem při rozhodování o dodavateli byla samozřejmě příznivá cenová politika a vysoká dostupnost řešení.

 

Co vám tato platforma přináší?

TCP platforma nám přináší možnosti flexibilního a škálovatelného prostředí bez nutnosti dohledu a správy hardware. Zbavení se starosti o hardware je hlavní výhodou IaaS řešení.

Zásadní odlišností této platformy jsou změny v oblastech, které jsme si s implementací této technologie ani neuvědomovali. Jedná se především o zásadní procesní změny v přístupu k internímu IT. Díky plné automatizaci se některé procesy zkrátily z několika dní až na několik minut.

Tady vidím asi největší přínos, neboť kromě šetření nákladů nám umožňuje věnovat mnohem více času vlastní náplni projektů místo přípravy prostředí pro jejich realizaci. Můžeme si také vytvářet šablony a dle nich rychle vytvářet podobná prostředí. Výhodou je rychlá administrace celé cloudové virtuální infrastruktury.

 

S jakými jste se setkali překážkami (pokud vůbec) a jak jste je překonali?

Největší obavy jsme měli z integrace nové technologie do našeho stávajícího prostředí. To sebou vždy může přinášet neočekávané komplikace. Celý proces byl však velmi detailně naplánován a drtivou většinu problémů jsme objevili a odstranili již ve fázi PoC (Proof of Concept), takže vlastní implementace již proběhla bez větších komplikací.

Ve finále nebylo nejtěžší částí celého procesu instalace a zprovoznění nové technologie, ale změna našeho myšlení a přístupu k IT tak, abychom plně využili jeho nových možností a s tím související procesní změny. Souvisí to rovněž s novou architekturou aplikací, kde lze využít výhody flexibilního škálování výkonu.

Dnes však můžu s klidným svědomím říci, že se sice jednalo o změnu poněkud těžkou, neboť změnit léta zaběhlé stereotypy není nikdy lehké, ale rozhodně šlo o změnu pozitivní, která nás velmi posunula kupředu.

 

Je tato technologie vhodná pro každého? Komu byste ji doporučil?

Tato platforma je vhodná pro firmy s rychle se měnícím IT prostředím, dále pro společnosti, které potřebují flexibilní výkon v různé části dne či týdne nebo kvůli sezónnosti své činnosti (např. e-shopy, projektové týmy apod.).

Další skupinou jsou pak IT firmy, které provozují mnoho prostředí (vývojové, testovací, produkční) pro velké množství projektů a potřebují je rychle vytvořit a měnit.

Obecně lze říci, že před rozhodnutím o použití jakékoliv platformy je velmi důležité zvolit si zkušeného partnera, který dokáže na základě svých zkušeností a analýzy vašeho prostředí vybrat pouze ty části IT a procesů, kde bude tato technologie skutečným přínosem. My jsme takového partnera našli právě v TCP.

Vyzkoušejte si tuto korporátní technologii i vy, rozdáváme účty zdarma! Více informací naleznete na adrese: www.tcpisek.cz/datove-centrum/miliardova-technologie

 

 

O Technologickém centru Písek

TCP je akreditovaným vědeckotechnickým parkem zabývající se problematikou provozování i výstavby moderních datových center a cloudovými technologiemi. Zaměřuje se na podporu inovací a ekonomický a technologický rozvoj regionu, čehož dosahuje spoluprací s akademickou, výzkumnou, komerční a veřejnou sférou v ČR i zahraničí. Je partnerem a propagátorem Smart City Písek a Smart Region Jižní Čechy a zakládajícím členem Czech Smart City Clusteru.

 

O firmě Datasys

Datasys je ryze česká rodinná společnost, která poskytuje komplexní implementační a integrační služby v oblasti IT, telekomunikací a vývoje na zakázku širokému spektru subjektů včetně municipalit. Je partnerem Czech Smart City Cluster. Společně s Technologickým centrem Písek vytváří Datasys  produktové portfolio pro oblast Smart Cities a již brzy představí rozsáhlého průvodce pro úředníky i občany pro tuto oblast.  Je plánována účast i na dalších společných projektech v oblasti Smart City, které budou realizovány v roce 2017.

Úvodní foto: Datasys a TCP


Komentáře