Miliardy na sítích 5G

Ericsson očekává, že do konce roku 2020 dosáhne celosvětový počet uživatelů 5G sítí 190 milionů a do konce roku 2025 až 2,8 miliardy.

Miliardy na sítích 5G


Na některých trzích došlo v souvislosti s pandemií ke zpomalení růstu poptávky po 5G. Zpomalení je nicméně vyváženo jinými trhy, na nichž dochází ke zvýšení zájmu o tuto technologii. To přimělo společnost Ericsson zvýšit svůj odhad celkového počtu uživatelů 5G na konci roku 2020.

„Celkový počet připojení není jedinou proměnnou pro měření úspěchu 5G. Dopad této technologie posuzujeme také na základě výhod, které přináší lidem a společnostem,“ dodává Jejdling. „5G slouží jako hnací síla inovací. Současná krize zdůraznila skutečnou hodnotu propojitelnosti a roli, kterou může hrát v nastartování ekonomik.“

Změny v chování způsobené bezpečnostními omezeními způsobily měřitelné změny ve využívání pevných i mobilních sítí. Největší podíl na zvýšení provozu vykazují pevné domácí sítě, které zaznamenaly nárůst o 20–100 %. Mnoho poskytovatelů služeb však také zaznamenalo nárůst poptávky ve své mobilní síti.

V nedávné ConsumerLab studii provedené společností Ericsson uvedlo 83 % respondentů z 11 zemí, že ICT technologie jim výrazně pomohly vyrovnat se s omezujícími opatřeními. Výsledky ukazují zvýšené nasazení a využívání ICT služeb, jako jsou aplikace pro e-learning a wellness, které umožnily spotřebitelům přizpůsobit se nové propojené realitě.

Pokud se zaměříme na budoucnost, 57 % lidí říká, že bude šetřit peníze, aby byli finančně zabezpečení. Naproti tomu jedna třetina plánuje investovat do 5G a vylepšeného širokopásmového domácího připojení, aby byla lépe připravena na potenciální druhou vlnu COVID-19.

Předpokládá se, že počet připojení pomocí sítě Fixed Wireless Access (FWA) dosáhne do konce roku 2025 téměř 160 milionů. FWA bude představovat 25 % celosvětového datového provozu v mobilní síti. Odhaduje se, že na konci roku 2019 činil celosvětový datový přenos pomocí FWA sítí přibližně 15 % celkového globálního objemu. Nyní se předpokládá, že v roce 2025 vzroste přenos téměř osmkrát a dosáhne 53 exabytů. To představuje 25 % celkového celosvětového datového provozu v mobilní síti.

Úvodní foto: Depositphotos


Komentáře