Mobilní cloud: Motorem evoluce je spolupráce

Služby mobilního cloudu jsou sociální, sdílené, ale také velmi soukromé. Jsou v něm k dispozici služby, které bezpečně chrání soukromí a skryjí identitu. Např. BlackBerry messenger, což je šifrovaný komunikační systém, jehož prostřednictvím se domlouvali vandalové během nepokojů v Londýně v létě 2011.

Mobilní cloud: Motorem evoluce je spolupráce


Jak definovat mobilní cloud? Nejjednodušší definice říká, že je to infrastruktura, jejíž pomocí jsou hyperlokálně šířeny inteligentní služby, přičemž na výraz „hyperlokálně“ je třeba klást důraz.
Vyjadřuje v podstatě, že služby, jež jím lze označit, cílí na velmi omezenou oblast, ale o to přesněji. Oblastí můžeme rozumět prostor v geografickém slova smyslu, určitou dobu (kdy např. probíhá nějaká akce) nebo konkrétní osobu s jejími specifickými zvyky a potřebami. Ve skutečnosti je to však ještě daleko víc než jen infrastruktura. Cloud nabízí platformy pro vývoj, jako je třeba Microsoft Azure, a lze do něj umístit samotný software nebo aplikace.

Skutečnost, že místo počítače v kanceláři uskuteční výpočet jakási aplikace v datovém centru, ještě není to nejlepší, co by cloud mohl poskytnout. Firmy do něj mohou přenést celé obchodní procesy a s pomocí tzv. network enablers (společností zajišťujících služby od sítí až po účetnictví) přizpůsobit své služby kterémukoli místu na světě. Zákazník je ochoten platit za to, co uspokojuje jeho potřeby.
Obecné atributy služby, jež bude zákazníkovi vyhovovat, jsou dobře známé – jde o vlastnosti shrnuté pod pojmem „hyperlokalita“. Míří-li nabízená služba přesně, je klient spokojen a společnost vydělává.

Mobilní cloud v korporátním prostředí
Co nabízí mobilní cloud svým uživatelům? Snad nejlákavější je možnost mít to, co chci, tady a teď. Novinkou v současné době není skutečnost, že lze leccos přenést do cloudu, mnohem víc udivuje rychlost, se kterou si běžní, o počítače nijak zvlášť se nezajímající uživatelé, osvojili schopnost využívat poměrně komplexní služby mobilního cloudu. Je to obdoba procesu, který proběhl koncem devadesátých let minulého století, kdy počítače přestaly být zajímavé jen pro nadšence a odborníky. S rozvojem internetu začaly nabízet něco také člověku, který do té doby počítač k životu nepotřeboval. Služby mobilního cloudu v poslední době výrazně ovlivňují chování lidí, třeba zaměstnanců, a způsob, jímž se účastní na chodu celé společnosti. Jak mobilita pracovníků stoupá, zvyšuje se i potřeba přenést větší množství procesů do cloudu. Zaměstnanci tak mohou pracovat nezávisle z více míst, aniž to jakkoli ovlivní produktivitu.

Aby si společnosti uvědomily, co všechno jim mobilní cloud může přinést, je třeba zabezpečit větší míru komunikace nejen mezi vedením a zaměstnanci, ale také mezi různými generacemi. Ve vedení velkých společností nyní většinou nesedí lidé, kteří vyrostli ve světě propojeném sociálními technologiemi, a tak se v nich tyto výdobytky hůře prosazují. Představa, že je potřeba mít kontrolu nad obsahem, ke kterému má přístup veřejnost, je stále velmi živá. V době mobilního cloudu je zákazník v kontaktu se značkou prostřednictvím mnoha různých kanálů. Pro společnost je důležitější nabídnout zákazníkům jednotnou zkušenost.

Důležitý je také výběr vhodného dodavatele cloudových řešení. V první řadě by měl být schopen držet krok s vývojem internetu a sociálních sítí. Cloudové služby zatím nejsou nijak standardizované, a tak je poměrně obtížné přesně posoudit, co kdo nabízí. Nejlepší je tedy vědět zcela přesně, co společnost požaduje, a obrátit se na poskytovatele s co nejkonkrétnějšími požadavky. Zájemce o cloudová řešení v této době nejvíce zajímá, kde budou jejich data umístěna, zda jsou zálohována či zda jsou uložena na oddělených systémech.

Úvodní foto: © lassedesignen - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 6/2012
Celý článek i toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře