Mobilní strategie založená na cloudu

S rostoucím počtem a různorodostí mobilních výpočetních zařízení, která mají mnohem méně interního úložného místa než tradiční počítačová prostředí koncových uživatelů, dochází k přesunu funkcionality aplikací do centralizovaného prostředí, jako je cloud.

Mobilní strategie založená na cloudu


Juniper Research v letech 2009 až 2014 očekává téměř 90% nárůst trhu cloudově orientovaných mobilních aplikací. ABI Research zase předpokládá, že do roku 2015 bude více než 240 milionů podnikových zákazníků využívat služby cloud computingu prostřednictvím mobilních zařízení.

Někteří analytici se dokonce domnívají, že vzhledem k počtu a různorodosti mobilních zařízení ve velkém podniku je jediným rozumným způsobem jejich správy využití nějaké formy centralizace. Každý jiný způsob realizace skutečně mobilního podniku prostě nebude dostatečně fungovat.

Mnohé podniky se již tímto směrem vydaly. V průzkumu z konce loňského roku, kterého se zúčastnilo 3 645 IT manažerů s rozhodovací pravomocí z osmi zemí, třetina respondentů uvedla, že poskytování přístupu k informacím pro různá zařízení včetně mobilních bylo hlavním důvodem pro jejich implementaci cloud computingu.

Průzkum provedený společností TNS uvádí, že snižování nákladů bylo až třetím nejpopulárnějším důvodem pro implementaci cloudu a tuto možnost volilo pouze 17 % respondentů.

Richard Peltz, viceprezident a šéf IT v makléřské společnosti Marcus&Millichap, uvádí, že u nich probíhá proces pořízení systému CMS (pro správu obsahu), který bude implementován v privátním cloudu využívajícím VMware.

„Hezké na tom je, že získáváme automatické zobrazení obsahu pro všechna mobilní zařízení, a odpadá tak nutnost vytvářet aplikace pro konkrétní zařízení jako iPhone nebo s Androidem,“ vysvětluje Peltz. “CMS po plné implementaci umožní správu veškerého obsahu koncovými uživateli, odděleními a obchodními jednotkami.“

Integrací CMS pro mobilní zařízení do privátního cloudu společnost Marcus&Millichap tak v podstatě vytvoří vlastní mobilní cloud.

Eric Miller, CIO v pojišťovací firmě Erie Insurance, uvádí, že u nich nejdříve zvažují u všech aplikací mobilní provedení a poté pak některé z nich portují na platformu osobních počítačů (když je to možné a dává to smysl).

„Je to takové balancování s ohledem na podporovaná zařízení,“ prohlašuje Miller. Erie využívá nástroj Web Analytics ke sledování, která zařízení přistupují k firemnímu webu. „V prvním kroku se zaměříme na jeden, dva či tři typy mobilních zařízení. Potom vytvoříme aplikace, které jsou pro ně adaptabilnější.“

Mobilní cloud computing
Bernard Golden, ředitel poradenské společnosti HyperStratus, říká, že výše zmíněné společnosti představují jen začátek trendu mobilního cloudu.

Přestože zní mobilní computing a mobilní cloud computing podobně, ve skutečnosti se velmi odlišují. V „normálním“ mobilním computingu, tedy při běžném využití mobilní výpočetní techniky, pracují aplikace v mobilním zařízení v nativním režimu, přičemž aplikace a data jsou uloženy v tomto zařízení.

Provoz mobilní aplikace v nativním režimu má některé výhody – nejdůležitější je nulová latence a žádné problémy se šířkou pásma sítě.

Aplikace běžící v mobilních zařízeních však často mívají omezenou funkčnost a obecně to nejsou aplikace podnikové třídy – například lze velmi zřídka najít nativní aplikace pro chytré telefony, které by byly použity jako seriózní rozhraní pro databázové dotazy.

Naproti tomu software mobilního cloud computingu běží na serverech sídlících v cloudu. Aplikační data jsou také umístěna v cloudu a výsledky se předávají do mobilního zařízení přes mobilní sítě, jako jsou 3G nebo 4G. Uživatelé přistupují k softwaru a datům přes prohlížeč ve svých mobilních zařízeních.

Mobilní cloud computing umožňuje uživatelům spouštět robustnější aplikace za předpokladu, že používají dostatečná bezpečnostní opatření. Může však docházet k problémům, jako jsou latence a nedostatek šířky pásma sítě při přenosu příslušných dat mezi cloudem a mobilním zařízením.

I když cloud může usnadnit přístup koncových uživatelů k mobilním aplikacím, musí IT oddělení a vývojáři ještě vyřešit řadu závažných problémů, aby se podnikový privátní cloud rozšířil o rozměr mobilního computingu.

Podle Goldena se musí aplikovat na mobilní zařízení především správa identit. Můžete také chtít kontrolovat obsah zařízení v případě jeho výměny či ztráty.

Dále se aplikace musí navrhnout, aby jejich části běžící v mobilních zařízeních dokázaly přistupovat k back-endovému korporátnímu softwaru a datům umístěným v cloudu. Vývojáři aplikací také „musí počítat se skutečností, že mobily mají menší šířku pásma a někdy i přerušované připojení“, připomíná Golden.

Kamesh Pemmaraju, analytik společnosti Sand Hill Group, tvrdí, že mobilní sféra urychlí přijetí korporátního cloudu. „Na podnikové úrovni stále více zaměstnanců používá mobilní zařízení ke čtení e-mailů, přístupu ke kalendáři a přístupu k databázím.“

 

Úvodní foto: © vladgrin - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 16/2012
Celý text článku i toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře