Na českém interentu roste počet počet domén s podporou IPv6 i DNSSEC

Sdružení CZ.NIC vydalo Domain report za loňský rok.

Na českém interentu roste počet počet domén s podporou IPv6 i DNSSEC


Soubor statistik přináší informace o celkovém počtu domén, jejich geografickém umístění v České republice a ve světě nebo zajímavosti o držitelích domén a doménových jménech.

Na konci roku 2019 bylo evidováno celkem 1 329 289 domén. Nejvíce registrací z celkových 180 331 za minulý rok proběhlo v lednu (18 106) a nejméně pak v červenci (12 878). V loňském roce se také potvrdil stoupající trend v počtu domén zabezpečených technologií DNSSEC, který se zvýšil o dalších pět procent (na celkových 787 187). V pravidelném tempu roste i počet domén s podporou internetového protokolu IPv6. V rámci domény .CZ je přes IPv6 dostupných 32 procent domén.  A pouze v 87 doménách byli správci natolik odvážní, že se už vydali cestou čistého IPv6, tedy bez IPv4!

Celkem 93 procent držitelů domén je z České republiky. Podle regionálního rozložení jejich adres je na prvním místě Praha (403 453), poslední naopak skončil Karlovarský kraj (15 232). Mimo území naší republiky tvoří největší skupinu držitelé ze Slovenska, Německa a Spojených států amerických.

Až 78 procent držitelů má registrovanou jednu doménu, přičemž nejčastěji má doména devět znaků. Naopak 340 držitelů má zaregistrováno více než 100 domén. Z hlediska obsahu jsou ze 41 procent využívány k firemní prezentaci.

„Domain report za rok 2019 dostal nejen novou podobu, ale také jsou v něm podrobněji zpracovány statistiky týkající se relativního zastoupení serverového softwaru, a to jak pro DNS, tak i pro webové mailové služby. Dále jsme zařadili i nové sekce týkající se sebraných dat o DNS provozu a jeho bezpečnostním rozšíření DNSSEC,“ představil novinky aktuálního souboru doménových statistik Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Zajímavostí ze statistik třeba může být rozsah doménového jména. Podle RFC 1035 se může štítek sestávat nejvýše ze 63 znaků. Příliš dlouhá doménová jména ovšem nejsou pro praktické použití příliš vhodná, a tak pouze pět .CZ domén má štítky s maximální povolenou délkou. Krátká doménová jména jsou naproti tomu výrazně populárnější. Pokud jde třeba o jednoznakové štítky, tak všech 36 možností (26 písmen anglické abecedy a 10 číslic) už je zabraných.

Úvodní foto: Fotolia © Denys Rudyi


Komentáře