Napájení i chlazení datových center si lze spočítat pomocí on-line nástroje APC

On-line nástroj Koeficient účinnosti poskytuje analýzu současného stavu účinnosti datového centra, ale který také doporučuje kroky pro její zlepšení. Umožňuje rovněž přístup k souvisejícím odborným studiím a informacím o klíčových prvcích řešení efektivní korporace.Koeficient účinnosti,který je určen IT profesionálům, kteří tak budou moci lépe určovat účinnost provozu datových center, představila společnost APC.
On-line nástroj Koeficient účinnosti poskytuje analýzu současného stavu účinnosti datového centra, ale který také doporučuje kroky pro její zlepšení. Umožňuje rovněž přístup k souvisejícím odborným studiím a informacím o klíčových prvcích řešení efektivní korporace. Jde o první z řady nástrojů s tímto zaměřením, které APC představí v následujících měsících.
Postup je jednoduchý. Jakmile vyplní dotazník s 18 otázkami (jde o výběr z několika možností anebo otázky, na něž se odpovídá ano/ne), on-line měřící nástroj provede audit současné účinnosti a identifikuje slabá místa, kterým je třeba věnovat pozornost. Audit poskytuje výsledky ve třech kategoriích, včetně účinnosti infrastruktury datového centra (0 – 100%), efektivity účinnosti IT zařízení na relativní škále od nuly do pěti a vyspělosti účinnosti datového centra také na relativní škále od nuly do pěti.
Účinnost infrastruktury datového centra je kvantitativní metrika založená na metodologii popsané ve studii společnosti APC nazvané „Modelování elektrické účinnosti pro datová centra“. Celkové skóre účinnosti, na škále od 0 do 5, navíc uživatele informuje o celkové úrovni výkonu.
Koeficient účinnosti na základě výsledků šetření doporučí další postup u uživatele. Protože účinnost datového centra ovlivňují i některé jiné proměnné, například zeměpisná poloha, jeho účelem je poskytnout relativní skóre, na jehož základě se uživatel může porovnat s konkurencí.
„Naši zákazníci i další zájemci si díky novému Koeficientu účinnosti datových center mohou rychle kvalitativně i kvantitativně změřit energetickou účinnost svých datových center,“ říká viceprezident Data Science Center společnosti APC Carl Cottuli.
Společnost Gartner Research předpovídá, že v roce 2008 bude mít polovina dnes provozovaných datových center nedostatečnou napájecí a chladící kapacitu. V těchto případech vzniknou tak potíže, které bude třeba řešit. Ve skutečnosti se však už nyní řada IT profesionálů potýká s nedostatečnou kapacitou napájení a chlazení. Podle předpokladů přitom problém bude stále závažnější, protože energetická náročnost vzrostla v souvislosti s přechodem na výkonnější technologii blade serverů.


Komentáře