Největší celosvětová akce věnovaná IoT proběhne v Praze

Ve dnech 25. a 26. září se do Prahy sjede 35 národních operátorů sítě Sigfox, 125 vystavovatelů hardwaru a koncových řešení a na 400 partnerů.

Největší celosvětová akce věnovaná IoT proběhne v Praze


Digitalizace a automatizace poháněné prudkým rozvojem IT postupně ovlivňují stále více odvětví. Roboti v průmyslu řízení chytrými systémy uvolňují ruce lidem, kteří tak nemusejí dělat opakující se, rutinní práci a mohou přesunout pozornost k činnostem s vyšší přidanou hodnotou. Trend, který se všeobecně označuje jako čtvrtá průmyslová revoluce, nebo průmysl 4.0 si postupně razí cestu do firem, avšak stále podstatně pomalejším tempem, než by si mnozí přáli.

Prudšímu rozvoji může z jedné strany bránit obava z toho, že „nám roboti berou práci“ (což se v různých obdobách opakovalo i v předchozích průmyslových revolucích), a z druhé strany existuje v některých tradičních segmentech odstup od stále komplexnějších výpočetních a kybernetických systémů.

Důmyslnější systémy však již zdaleka neznamenají vyšší složitost, ani vysoké náklady. Dodavatelé se naopak soustředí na použitelnost a srozumitelnost i pro „ne-IT“ odborníky a technologický rozvoj zlevňuje a zpřístupňuje nový hardware. Navíc rostoucí pokrytí sítěmi pro internet věcí otevírá dříve nereálné možnosti vzdáleného řízení, monitorování a automatizace.

Levné nízkonapěťové senzory s GPS a dosahem modemu v desítkách kilometrů mohou sloužit k hlášení různých zaznamenaných událostí – nejčastěji změn. Zpravidla jde o informaci, že někde něco přibylo nebo ubylo, případně o kolik. Může to být hlášení zvýšených vibrací nebo teploty výrobního stroje, zvýšení hladiny toku řeky, odcizeného hasicího přístroje, otevřeného okna, prázdného parkovacího místa nebo měření nájezdu stroje na stavbě či množství CO2 v místnosti. Samostatnou rozsáhlou oblastí využití jsou automatizované odečty spotřeby energií nejen z pohledu uživatelů, ale i elektráren, vodáren či plynáren.

Průmysl 4.0 však pohání ještě jedna věc. Tou jsou data sesbíraná ze senzorů, která hlídají různá zařízení nebo prostory. Na těchto velkých objemech dat (Big Data) můžeme dělat analýzy, korelace a hledat vzory (i za pomoci strojového učení), které poskytnou byznysu hodnotné informace. Ty kupříkladu pomohou předejít možným ztrátám způsobeným blížící se poruchou, nebo zefektivnit výrobu. Přeci jen je průmysl 4.0 do značné míry o vyšší efektivitě a eliminaci chyb způsobených lidským faktorem. Pro přenost potřebných dat je však potřeba adekvátní přenosová technologie. Spolehlivá, trvanlivá a přitom samozřejmě ideálně technologicky dobře škálovatelná a nepříliš technicky náročná. Na krátké vzdálenosti několika desítek metrů je možné využít celkem tradiční technologie jako WiFi, ZigBee nebo dokonce Bluetooth. Reálné využití senzorů na velké vzdálenosti, jako je město, kraj, nebo celá Republika však vyžadují komplexnější technologii.  

Již nyní pokrývá  95 % populace a 92 % území České republiky  síť pro internet věcí, která je založená na globální technologii Sigfox fungující ve 33 zemích světa. v ČR ji ve spolupráci se společností T-Mobile vybudoval operátor SimpleCell, který chce do konce roku dokrýt území ČR kompletně, přičemž i na Slovensku v současnosti pokrývá již 87 % obyvatel.

Ve dnech 25. a 26. září se v Praze bude konat největší celosvětová akce věnovaná této technologii: Sigfox World IoT Expo. Do Prahy se sjede 35 národních operátorů sítě Sigfox, 125 vystavovatelů hardwaru a koncových řešení a na 400 partnerů. Hlavní linii konference bude mít na starosti 25 řečníků ze společností jako Airbus, Telefonica, T-Mobile, Bosch a další.

Úvodní foto: Fotolia © gustavofrazao


Komentáře