Nové katastrální mapy jsou dostupné přes internet

Český úřad zeměměřičský a katastrální tento týden zprovozní novou verzi aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, která je nyní přístupná i přes internet. Jedná se o verzi 3.1, která výrazně rozšiřuje množství poskytovaných informací a komfortněji se s ní i pracuje.Český úřad zeměměřičský a katastrální tento týden zprovozní novou verzi aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, která je nyní přístupná i přes internet. Jedná se o verzi 3.1, která výrazně rozšiřuje množství poskytovaných informací a komfortněji se s ní i pracuje.

Mezi hlavní změny patří zobrazování katastrálních map a jejich provázání s popisnými informacemi, zobrazování omezení vlastnického práva a jiných zápisů, možnost použití optimalizované verze pro mobilní telefony a zvýšení kompatibility s pravidly pro přístupný web.

Aplikace byla v posledních dnech v testovacím režimu a během tohoto týdne bude přepnuta do ostré verze. Systém mimo jiné umožní každému snado nalézt údaje o nemovitostech a jejich majitelích a k dispozici jsou i digitální ortofotomapy se znázorněnými hranicemi pozemků a parcel. Aplikace je dostupná ze stránky http://nahlizenidokn.cuzk.cz.
Nenechte si ujít:
Letecké mapy z celého světa nabízí Atlas

Office se stěhuje na internet

Nová aplikace pro hledání v mapách je dostupná z internetu!

Katastrální mapy také od poloviny ledna zpřístupňuje aplikace mapy.1188.cz, kde jsou kromě nich k dispozici také mapy základní, turistické či ortofotomapy. Tyto mapy jsou však zatím také jen v testovacím provozu a s postupem času se počítá s rozšiřováním současné beta verze o další funkce, jako například plánovač tras, přidávání vlastních ikon s popisem atd. Více informací o nich lze najít zde.


Komentáře