Nové trendy v sítích: Mobilní Unified Communications

Zůstat spojen se svými zákazníky, partnery a spolupracovníky – to je v současné době pro korporace poměrně zásadní věc. Zmeškaná volání mohou ve svém důsledku znamenat ztracenou obchodní příležitost a také sníženou výkonnost pracovníků firmy. Integrace celulárních mobilních telefonů i Wi-Fi technologie a zahrnutí výhod plynoucích z neustálé dosažitelnosti a instant messagingu – to je současný svatý grál. Můžeme jej označit jako mobilní sjednocené komunikace (Mobile Unified Communications).Zůstat spojen se svými zákazníky, partnery a spolupracovníky – to je v současné době pro korporace poměrně zásadní věc. Zmeškaná volání mohou ve svém důsledku znamenat ztracenou obchodní příležitost a také sníženou výkonnost pracovníků firmy. Integrace celulárních mobilních telefonů i Wi-Fi technologie a zahrnutí výhod plynoucích z neustálé dosažitelnosti a instant messagingu – to je současný svatý grál. Můžeme jej označit jako mobilní sjednocené komunikace (Mobile Unified Communications, MUC).

MUC dovoluje, aby smartphony byly schopny bez problémů operativně přecházet mezi celulární telefonní sítí a světem datové sítě Wi-Fi, dále podporuje nástroje pro sjednocenou komunikaci, jako jsou elektronická pošta, zjišťování stavu přítomnosti, instant messaging či sdílené kontakty, a konečně také dokáže pracovat s běžnými funkcemi klasické telefonní pobočkové ústředny, kam patří zkrácená volba nebo přesměrování či předání hovorů.

Telefonní přístroje podporující MUC se chovají stejně jako tradiční stolní telefon, což znamená, že uživatelé mohou u sebe mít pouze jediné zařízení a mohou být dosažitelní přes jedno univerzální telefonní číslo. Ti jsou pak mnohem produktivnější, neboť mohou být dosažitelní bez ohledu na to, kde se právě nacházejí – ať už sedí ve své kanceláři, nebo jsou někde v terénu.

Jak MUC funguje
Úplné řešení MUC se skládá ze serveru instalovaného v rámci podnikové LAN a z klienta nainstalovaného na smartphonech. Pokud se uživatel MUC nalézá ve své kanceláři a v dosahu firemní sítě Wi-Fi, klient v přenosném přístroji jej asociuje s lokální sítí WLAN.

Klient musí odpovídat interním požadavkům na síťovou bezpečnost a zaregistruje se na příslušném serveru poté, co úspěšně prošel procesem autentizace a autorizace. Když je připojen, mohou být telefonní hovory klientem iniciovány (nebo přijímány) přes sítě Wi-Fi prostřednictvím protokolu SIP (Session Initiation Protocol) nakonfigurovaném na místní hostitelské pobočkové ústředně.

Volání uskutečněná z mobilního přístroje se pak chovají stejně, jako by byla realizována z klasického stolního modelu telefonu. Uživatelé mohou využívat klasické funkce pobočkové ústředny či zobrazení identifikace volajícího pro hovory jak do lokální, tak do veřejné telefonní sítě.

Pokud však uživatel opustí budovu organizace, klient v mobilním přístroji začne využívat k tomu, aby byl schopen se připojit k firemnímu serveru mobilního UC, standardní celulární (obvykle GSM či 3G) síť. Podpora pro takové funkce, jako jsou kontrola stavu přítomnosti, vizuální hlasová pošta či zabezpečený IM, je normálně dosažitelná, aniž by bylo nutné nějak rozšiřovat funkcionalitu toho, co operátor celulární sítě běžně nabízí. Hlasové hovory jsou uskutečňovány pomocí tradičních hlasových služeb poskytovatele GSM služeb.

Z toho vyplývá, že neexistuje žádná závislost na službách, které provider mobilních služeb poskytuje – mobilní klient UC se chová vůči síti jako standardní mobilní telefon.

Pokud však pracuje v modu Wi-Fi, tváří se klient mobilního UC jako stolní telefon připojený k pobočkové ústředně, přičemž podporuje takové funkce, jako je zkrácená volba, předání hovorů, konferenční volání a další, jež jsou ústřednou poskytované. A také samozřejmě nabízí plné spektrum v současnosti dostupných nástrojů pro řešení sjednocené komunikace – stačí, aby uživatel byl ve své kanceláři a byl připojen k vnitrofiremní síti Wi-Fi.

Jak na roaming
Roaming mezi firemním Wi-Fi a celulární sítí je spravován kolaborativní metodou mezi serverem mobilního UC a konkrétním klientem. Přitom platí, že je soustavně monitorován stav (respektive robustnost) obou technologií tak, aby uživatel měl vždy zajištěn pro své hovory tu nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Pokud není metrik měřících kvalitu volání dosaženo – což indikuje nespolehlivé spojení –, relace hovoru je znovu ustavena, avšak v alternativní síti.

Avšak ještě před tím, než je ukončen hovor přes Wi-Fi síť z důvodu nízké kvality, je ke klientovi přivedeno příchozí volání přes celulární síť, načež je vlastní spojení bez zásahu uživatele přepojeno právě na hlasový tok této sítě. V případě, že je ztráta Wi-Fi signálu náhlá, zařízení automaticky vyvolá proces, kdy je spojení opětovně navázáno přes celulární síť.

Tam, kde je to možné, je spojení přes Wi-Fi preferováno, neboť obvykle nabízí vyšší kvalitu hlasového hovoru a také je levnější. Roaming mezi Wi-Fi a celulárními sítěmi je bezešvý a nevyžaduje od uživatele, aby vykonal jakoukoliv akci.

Na druhou stranu, pokud je hovor aktivován v celulární síti, klient bude i nadále opakovaně zkoumat, zda se nemůže autorizovaně připojit k Wi-Fi síti. Pokud takové propojení nalezne, zahájí komunikaci se serverem mobilního UC tak, aby bylo možné sestavit volání postavené na bázi protokolu SIP a zahájí kroky pro přechod z celulární sítě do WLAN.

Roaming do sítě Wi-Fi může od klienta požadovat splnění bezpečnostních pravidel Wi-Fi, jako jsou WEP, WPA-PSK či WPA2, a to jako doplněk k tradičním zabezpečovacím pravidlům firmy ohledně vzdáleného přístupu.

Řešení mobilní UC je zodpovědné za splnění těchto omezení, za zajištění překladu interních adres (Network Address Translation) a také za to, že firewally budou nastaveny tak, aby umožnily průchod hlasových paketů. Také je nutné, aby MUC bylo schopno v případě, že hovor byl autentizován a vytvořen, zajistit i příslušné přepínání hlasového toku.

Mobilní UC využívá model make-before-break (vytvoř před přerušením), takže pokud je hovor vyvolán nebo přijat v síti Wi-Fi a kvalita spojení se začne zhoršovat (například kvůli tomu, že volající poodešel dále od přístupového bodu), server mobilního UC zavolá na telefonní přístroj přes celulární síť.
Když je takové spojení vytvořeno, problematický hovor přes Wi-Fi je ukončen. Platí to samozřejmě i v opačném případě, kdy uživatel jako první vytvoří spojení přes celulární síť a pak se dostane do dosahu WLAN.

Technologie, které organizacím umožňují výše popisovanou funkcionalitu nasadit, je už dnes dostupná. Mobilní UC je připraveno na to, aby zvýšilo produktivitu vašich zaměstnanců.


Komentáře