O2 Managed Desktop – svěřte kompletní provoz svých PC externímu dodavateli

Provoz osobních počítačů v celé firmě anebo jejich vybrané části zajistí nová služba z rodiny Managed Services společnosti Telefónica O2 - O2 Managed Desktop. Provozovatel se podle svých slov postará o veškeré technické zabezpečení, provoz i servis služby, tedy včetně podpory koncových uživatelů, řešení mimořádných událostí, změn v konfiguraci nebo antivirové a antispamové ochrany. Majitelé firem i jejich manažeři se tak nemusí zabývat provozními záležitostmi spojenými s IT a mohou se zcela věnovat svým podnikatelským aktivitám.Provoz osobních počítačů v celé firmě anebo jejich vybrané části zajistí nová služba z rodiny Managed Services společnosti Telefónica O2 - O2 Managed Desktop. Provozovatel se podle svých slov postará o veškeré technické zabezpečení, provoz i servis služby, tedy včetně podpory koncových uživatelů, řešení mimořádných událostí, změn v konfiguraci nebo antivirové a antispamové ochrany. Majitelé firem i jejich manažeři se tak nemusí zabývat provozními záležitostmi spojenými s IT a mohou se zcela věnovat svým podnikatelským aktivitám.
"Koncepce Managed Services se u našich zákazníků setkává s mimořádně dobrou odezvou. Z tohoto důvodu nabízíme další produkty, které z této filozofie vychází. Jejich hlavní síla spočívá v tom, že požadavky a parametry vycházejí přímo z praxe a reflektují současnou poptávku a trendy trhu. Přesně takovou službou je i O2 Managed Desktop, v jehož rámci se Telefónica O2 postará o počítače svých zákazníků," komentuje nový produkt František Schneider, ředitel pro firemní segment společnosti Telefónica O2 Czech Republic.
V první fázi služby se zákazník rozhodne, zda se bude O2 starat o jeho stávající počítače, nebo mu formou nájmu dodá vlastní koncová zařízení. V případě první možnosti musí být stávající vybavení mladší pěti let a musí splňovat několik minimálních výkonnostních parametrů, jako je rychlost procesoru, velikost RAM, operační systém Win2000 a vyšší atd. U druhé varianty si potom zákazník může vybrat z velkého množství jak stolních počítačů, tak notebooků. K dispozici jsou mimo jiné výrobky od HP nebo Lenovo.
Zákazník si také může vybrat požadované softwarové vybavení. Důležitým požadavkem je připojení sítě k internetu, pomocí kterého bude probíhat dohled nad funkčností celého systému a případné hlášení chyb.
Po převzetí vybraných počítačů do péče specialisty bude uživatelům zajištěna komplexní podpora. V případě jakéhokoli problému nebo požadavku mohou kontaktovat poskytovatele, který problém vyřeší buď vzdáleně s pomocí administrátorských nástrojů, nebo rovnou po telefonu s konkrétním uživatelem. Pokud dojde k závažnější poruše, bude na místo uživatele vyslán servisní technik.
Typickými problémy jsou například nefunkčnost firemní sítě nebo samotného hardwaru, napadení virem, přehlcení spamem, případně požadavky na instalaci softwaru nebo update stávající verze programu. Telefónica O2 se ale stará i o průběžný monitoring a management koncových stanic. S tím souvisí kontrola vytíženosti zdrojů, sledování funkčnosti systému a poskytování pravidelných reportů o jeho chodu.
Služba O2 Managed Desktop je nabízena ve třech různých variantách, které se liší SLA a garantovanou dostupností. U varianty Basic je podpora k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin, u verze Silver potom ve stejnou dobu i o sobotách. Nejnáročnější zákazníci si potom mohou zvolit variantu Gold, která jim zajišťuje nonstop servis.


Komentáře