Optimalizace webu pro vyhledávače (2.) – Budování zpětných odkazů

Doba, kdy optimalizace webů pro vyhledávače (SEO) spočívala především v úpravě některých technických faktorů webu, případně v aplikaci několika, často nepovolených, SEO triků, je již nenávratně pryč. V současnosti je většina webů z technického hlediska na velice dobré, v podstatě srovnatelné, úrovni a různé „černé techniky“ SEO již také povětšinou nefungují. V čem tedy dnes tkví tajemství dobrého umístění ve vyhledávačích?Doba, kdy optimalizace webů pro vyhledávače (SEO) spočívala především v úpravě některých technických faktorů webu, případně v aplikaci několika, často nepovolených, SEO triků, je již nenávratně pryč. V současnosti je většina webů z technického hlediska na velice dobré, v podstatě srovnatelné, úrovni a různé „černé techniky“ SEO již také povětšinou nefungují. V čem tedy dnes tkví tajemství dobrého umístění ve vyhledávačích?


Zpětné odkazy vládnou webu
Tvrzení v nadpisu se vám možná bude zdát příliš nadnesené, ale skutečně je tomu tak. Pokud vedle sebe postavíte dva technicky a obsahově zhruba srovnatelné weby, pak hlavním činitelem jejich úspěšnosti ve vyhledávačích bude právě množství a především kvalita zpětných odkazů, tj. odkazů vedoucích z jiných stránek na váš web.

Jinak řečeno, pokud na web vede hodně kvalitních odkazů (odkazů z kvalitních webů), vyhledávače z toho usuzují, že i samotný web je kvalitní. V jistém smyslu tedy odkazy mezi webovými stránkami fungují jako doporučení mezi lidmi – čím více pro vás věrohodných lidí vám doporučí nějaký produkt, tím větší budete mít důvěru v jeho kvalitu.


Jaké jsou kvalitní zpětné odkazy
Již před chvílí jsem naznačil, že v případě zpětných odkazů nestačí pouze, aby jich bylo dostatečné množství, ale je potřeba soustředit se také na jejich kvalitu. A jak vlastně takový kvalitní zpětný odkaz vypadá? Hlavními měřítky kvality zpětného odkazu jsou:

Text odkazu – ten by měl být dostatečně výstižný a srozumitelný pro uživatele. Zároveň je dobré, pokud také obsahuje klíčová slova, na která chceme, aby se náš web dobře umisťoval ve vyhledávačích.

Kvalita odkazující stránky – odkazující stránka by měla být dobře použitelná, přehledná a srozumitelná. Také je důležité, aby byla v databázi alespoň jednoho z hlavních vyhledávačů.

Téma odkazující stránky – mělo by co nejtěsněji souviset s cílovou stránkou. Čím více důležitých, tematických a konkrétních slov jejich textu se shoduje, tím lépe.

Počet odkazů na odkazující stránce – na odkazující stránce by nemělo být odchozích odkazů příliš mnoho. Pár desítek je ještě v pořádku, ale sto a více je již moc. Obecně platí, že čím méně, tím lépe.

Zpětný odkaz, který alespoň z části splňuje většinu výše uvedených kritérií lze považovat za kvalitní.


Jak zpětné odkazy získávat
Existuje mnoho způsobů, jak kvalitní zpětné odkazy přímo získávat, nebo pro jejich vznik alespoň vytvořit vhodné podmínky. Pojďme se tedy podívat na některé z nich.

Mezi jeden z nejstarších způsobů získávání zpětných odkazů patří registrace do katalogů. Ta může být buď zdarma, placená, případně výměnou za odkaz z vašeho webu. V českých podmínkách je důležitá zejména registrace v trojici hlavních katalogů, kterými jsou Atlas, Centrum a Seznam.

Další osvědčenou metodou budování zpětných odkazů jsou tzv. výměny zpětných odkazů. Ty v nejjednodušším případě fungují formou „odkaz za odkaz“, kdy se majitelé dvou webů dohodnou na vzájemném propojení svých webů odkazy. Vyskytují se však i pokročilejší způsoby výměny zpětných odkazů, mezi které patří třeba tzv. nepřímá metoda.

Často se lze setkat také s nabídkami na nákup zpětných odkazů. I v tomto případě je však důležité dát si dobrý pozor na jejich kvalitu. Nemá smysl kupovat tzv. site-wide odkazy, tj. odkazy vedoucí z každé stránky odkazujícího webu (např. z patičky). Mnohem vhodnější jsou jednotlivé, avšak kvalitní a dobře umístěné odkazy.

Existuje samozřejmě celá řada dalších metod budování zpětných odkazů, jako například tvorba kvalitního a hodnotného obsahu (tzv. link baiting), publikování na cizích serverech, účast v diskusních fórech, vydávání tiskových zpráv a PR článků či tvorba satelitních webů. Jejich podrobnější popis je však nad rámec tohoto článku.

Nenechte si ujít:
Optimalizace webu pro vyhledávače (1.) - Vývoj SEO v Česku

Google Analytics jsou nyní k dispozici i v češtině!

Nové funkce, které si zamilujete na Firefoxu 3.0

Technologie internetu: Multicast

Firemní sítě míří do veřejného prostoru

Google zpřístupnil hostované vyhledávání i v češtině

Závěr
Budování zpětných odkazů neboli link building je v současnosti jednou z nejdůležitějších součástí optimalizace pro vyhledávače. Dostatek kvalitních zpětných odkazů vám zaručí zvýšení návštěvnosti a zlepšení pozic ve vyhledávačích. Je proto třeba věnovat mu dostatečnou pozornost

Autor je konzultantem internetové poradenské společnosti H1.cz s.r.o.Komentáře