Ovládne cloud computing firemní IT?

Cloud sice v podnicích zatím nedominuje, ale roste stabilním tempem a bude stoupat i nadále.

Ovládne cloud computing firemní IT?


Martin Slominis měl problém, který řada manažerů IT zná: Jeho tým neměl kapacitu na to, aby plnil všechny nároky uživatelů kladené na jeho oddělení. Takže udělal to nejlepší, co v tuto chvíli lze - využil pro vyřešení tohoto problému novou technologii, konkrétně cloud computing. 

„Cloud byl snadný způsob, jak znásobit naše zdroje,“ popisuje Slominis, vicepresident manažerských informačních systémů na Státní univerzitě Wayne v Detroitu. Jeho organizace začala přesouvat aplikace do cloudu před několika lety kvůli úspoře financí, zvýšení agility i zlepšení flexibility. Zároveň ale také z důvodu snížení objemu práce spojené s údržbou systémů, kterou jeho tým také musel zvládat.

Slominis ale nehledal malé vylepšení, potřeboval zásadní změnu situace. Hned zpočátku tedy do cloudu přesunul jeden z klíčových systémů organizace -- aplikaci související s fakturacemi. Říká, že v současné době mají v cloudu přibližně čtvrtinu ze svých více než dvaceti aplikací.

Přesun do cloudu samozřejmě přinesl výhody. Ušetřilo to finance a umožnilo to více než šedesátičlennému týmu IT dosáhnout vyšší úrovně pohotovosti a schopnosti reakce.

Výsledky byly povzbudivé, takže Slominis plánuje přesunout do cloudu další aplikace (i když ne všechny) a zjišťuje, u kterých by to způsobilo největší přínos. Zvažuje u toho faktory, jako jsou náklady, bezpečnostní požadavky či nezbytnost agility a také případnou nutnost a rozsah škálování dané aplikace.

Tento proces vyhodnocení zatím vedl k hybridnímu prostředí tvořenému kombinací SaaS (software jako služba), IaaS (infrastruktura jako služba) a aplikacemi ve vlastní síti.

Zkušenosti zmíněné univerzity jsou ukázkou, kde se nachází mnoho předních organizací, pokud jde o cloud computing. Přestože již využívají kombinaci interní infrastruktury a cloudu, představuje pro ně cloud stále významnějším prostředek transformace IT provozu a podnikových jednotek, které ho začínají využívat.

Cesta do těchto zaslíbených krajin je však delší, než nedávný humbuk okolo cloudu naznačuje.

Migrace do cloudu ukazuje stabilní nárůst, tvrdí David Mitchell Smith, analytik Gartneru. „Jedním z mýtů je, že buď všechno, nebo nic.Ale tak ale celý proces určitě neprobíhá,“ vysvětluje Smith. „Je to odstupňované po jednotlivých pracovních zátěžích a po jednotlivých aplikacích.Nelze to řešit vypnutím všeho a přesunem do cloudu.“

Popisuje, že už viděl společnosti, které překonaly vnímání cloudu jen jako úsporu financí, jak tomu bývalo zpočátku nasazování cloud computingu, a pokročily k pochopení, že přirozená elasticita, škálovatelnost a samoobslužnost cloudu může přinášet společnosti velký užitek.

„Šetří peníze?Lze říci, že ano a stále více.Důvodem, proč lidé nyní uvažují o cloudu však už není jen úspora nákladů, je to naopak pro vlastnosti, jako je třeba agilita,“ uvádí Smith.

To také částečně vysvětluje vzestup moderního hesla „nejprve cloud“ v mnoha podnikových odděleních IT.

Zatímco tento pohled je stále běžnější, Smith uvádí, že nasazení cloudů v provozu IT je velmi různorodé a nelze popsat typický případ. Některé podniky přesunuly velké části svého provozu do cloudového prostředí, zatímco jiné jen malé části nebo dokonce nic. Poznamenává také, že lídři IT dokonce používají různé definice toho, co znamená cloud a cloudové služby.

Průzkum strategie, který udělal náš sesterský časopis Computerworld, potvrzuje, že se cloud computing rozvíjí, ale v podnikové sféře ještě zdaleka nedominuje.

Ze 194 IT manažerů oslovených na jaře tohoto roku jich čtvrtina uvedla, že přesunuli do cloudu několik podnikových aplikací a přesun dalších plánují, zatímco každý desátý prohlásil, že přesunuli několik podnikových aplikací, ale další už nemají v úmyslu.

Dalších 14 % uvedlo, že do cloudu přesunuli dokumenty, ukládání souborů, e-maily a kalendář. Přesun části či celého datového centra nebo síťové infrastruktury do cloudu potvrdilo 9 % respondentů. Jen 7 % respondentů uvedlo, že přesunuli do cloudu kritické podnikové aplikace.

Kromě toho 16 % respondentů v průzkumu časopisu Computerworld uvedlo cloud computing jako nejdůležitější technologický projekt, na kterém jejich oddělení IT právě pracuje, a 18 % tvrdí, že to podle jejich názoru bude nejdůležitější převratná technologie, která ovlivní jejich společnost během příštích tří až pěti let.

 

Promyšlený přístup ke cloudu

Joseph Young, šéf společnosti OK International, která je globálním dodavatelem komponent pro 3D tisk, souhlasí s tím, že je cloud computing klíčovou technologií pro nadcházející rok a další období.

„Snažíme se u nás cloud nyní velmi prosazovat,“ uvádí Young. Jejich IT oddělení podporuje přibližně 260 uživatelů v USA, v Číně a ve Velké Británii.

Přesunul firemní web a on-line obchod do cloudu Amazon Web Services a nachází se uprostřed procesu nasazování produktu Office 365, což je sada cloudových nástrojů Microsoftu.

Popisuje, že jejich firma také přesouvá svá záložní data na cloudovou platformu Microsoft Azure. Young stejně jako ostatní šéfové IT uvádí, že cloud má v těchto případech smysl používat, protože odstraňuje z jejich IT rozpočtu náklady na správu a infrastrukturu, nabízí jednoduchou obnovu po havárii a rovněž poskytuje škálovatelnost i agilitu.

Young nicméně uvádí, že systémy ERP a správa dokumentů jejich společnosti zůstanou i nadále hostované interně. Firma totiž v loňském roce mohutně investovala do hardwaru pro provoz těchto aplikací, protože neměla k dispozici potřebnou šířku pásma, aby mohla veškerá tato data přesunout do cloudu.

Navíc se nejvyšší vedení zdráhá přesunout stěžejní aplikace do cloudu, protože stále mají obavy o bezpečnost a dobu odezvy. Tyto překážky však postupně padají. Young zmiňuje, že například nedávno zaktualizovali svou kapacitu sítě, takže jsou cloudové nabídky v současnosti už mnohem schůdnějším řešením, a to i pro ERP a systémy správy dokumentů.

Kromě toho cloudoví dodavatelé nadále prokazují, že jsou jejich systémy bezpečné a spolehlivé, a odpovídajícím způsobem tomu přizpůsobují i příslušné texty smluv. To všechno ujišťuje dříve skeptické vedení společnosti, že je možné stěžejní aplikace provozovat v cloudu bezpečně.

„Osvědčilo se to. Myslím si, že většina společností chápe, že už to není otázka zda, ale kdy,“ uvádí Young.

James Staten, analytik Forrester Research, považuje Youngův přístup za odraz celkové strategie, kterou mají uživatelské organizace na globálním trhu. „Všechno má v oblasti IT tendenci měnit se výrazně pomaleji, než většina lidí původně očekává. A je to určitě také případ cloudu,“ popisuje Staten.

Ten také uvádí, že výzkum jejich agentury ukazuje, že je v cloudu méně než pětina z celkového portfolia podnikových aplikací. Podle nejnovějšího průzkumu prognózy softwaru (Forrsights Software Survey) od Forresteru podnikoví lídři IT poprvé uvádějí, že při nákupu nového softwaru dávají přednost produktům SaaS, což je další důkaz, že se rozšiřuje mentalita cloudu na prvním místě.

 

Získání důvěry v cloud

Postup spojený s přesouváním aplikací do cloudu ukazuje, jak na tom společnosti s migrací jsou -- co mají za sebou, kde se nacházejí a co je čeká, prohlašuje Staten. Před několika lety firmy odmítaly do cloudu umístit mnoho základních aplikací, protože měly obavy o jejich bezpečnost a kontrolu.

 

Kompletní článek zahrnující spoustu dalších poznatků, trendů a zajímavostí jste si mohli přečíst v Computerworldu 21/2014.

Úvodní foto: © lassedesignen - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 21/2014
Komentáře