Pět nejlepších investic do správy sítě

Vzestup popularity virtualizace vytváří na IT tlak, aby začalo automatizovat více procesů. Vzhledem k minimalizaci rozpočtu na IT je důležité, aby si firmy stanovily priority investic.


Přechod směrem k větší automatizaci IT prostředí již nějakou dobu probíhá, ale virtualizace toto tempo zrychluje. Osvojení těchto technologií vytváří nebývalou složitost nejen pro správce systémů zodpovědné za infrastrukturu, ale také pro síťové profesionály.

„Virtualizace vyváří nové zdroje a cíle přenosů během okamžiku,“ vysvětluje Jim Frey, ředitel výzkumu společnosti Enterprise Management Associates. „Správci sítí se v minulosti nemuseli o rychlost změn příliš starat. Nyní je to mnohem dynamičtější prostředí.“

Aby týmy IT udržely krok se všemi změnami, musí mnohem pečlivěji adoptovat standardní procesy a potřebují, aby software pro správu zajistil konzistentní a automatické provádění procesů. Avšak vzhledem k nulovým rezervám v rozpočtu pro nové produkty je důležité, aby si firmy stanovily priority investic.

„Se ztenčenými budgety víme, že nezískáme více personálu, takže jsme museli najít způsob, jak zvýšit efektivitu našich techniků, zlepšit využití jejich času a osvobodit je od otrocké práce,“ vysvětluje Rick Harrison, ředitel manažerského informačního systému amerického města Columbia. Úřad si vybral applianci KBox od firmy Kace (nyní součást společnosti Dell) pro automatizaci distribuce softwaru, správu konfigurací a funkce technické podpory. Harrison si pochvaluje, že to personálu IT ušetří tisíce hodin ročně.

Společnostem hledajícím zvýšení efektivity při správě přinášíme pět nápadů, jak lépe využít čas a zdroje.

1. Konsolidujte nástroje pro správu v celém podniku.
„Většina společností má mnoho redundantních nástrojů. Potřebují pročistit portfolio nástrojů a zbavit se nástrojů duplicitních,“ tvrdí Glenn O'Donnell, starší analytik agentury Forrester Research.

Ačkoli budou firmy stále potřebovat nástroje zaměřené na specifické oblasti IT, je z větší perspektivy důležité spravovat širší služby IT namísto specifických technologických jednotlivostí. „Konsolidace nástrojů nabízí mnoho výhod včetně skutečné integrace nástrojů, lepší perspektivy služby, rychlejšího vyřešení problémů a vyšší spolehlivosti služby,“ tvrdí O'Donnell.

Pokud IT skupiny dokážou spolupracovat a dohodnout se na jednom nástroji, který zajistí více potřeb, lze získat vyšší kupní sílu – například na získání nástroje pro analýzu, který by využívaly týmy pro sítě, systémy i aplikace. „Vytvářejte v práci vlastní sociální skupiny, setkávejte se s kolegy z ostatních oblastí,“ radí Jasmine Noelová, zakládající partnerka společnosti Ptak, Noel & Associates. „Je mnohem efektivnější spolupracovat, společně zjistit všechny potřebné funkce a poohlédnout se, zda existuje nějaký nástroj, který by je dokázal nabídnout.“

Například společnost Oracle zrealizovala ambiciózní projekt pro odstranění nesystematického monitoringu a omezení nástrojů správy sítě a namísto toho použila jeden konsolidovaný systém od firmy Monolith Software, který zvládne všechny úlohy včetně správy systémových logů, monitoringu chyb sítě, dostupnosti a správy výkonu.

„Skutečnou hnací silou pro nás byly úspory plynoucí z integrace,“ uvádí Craig Yappert, ředitel řešení podnikového monitoringu ve společnosti Oracle. „Nebylo to z důvodu nedostačujících funkcí nástrojů. Pokud však musíte v rámci podnikových procesů integrovat šest nebo sedm různých nástrojů, tak dochází při každé změně k velkým časovým ztrátám a integraci musí provádět drahý personál s vysokou kvalifikací.“

2. Investujte do nástrojů NCCM (konfigurace sítě a management změn).
Síťoví profesionálové potřebují nástroje, které automaticky rozpoznají přidání koncových bodů do sítě – například se objeví půl tuctu nových virtuálních strojů, které nečekaně realizují velké množství přenosů, a ruší tak ostatní aplikace. Rychlejší zjišťování informací o nastalé změně vyžaduje automatizovanější zjišťování a monitoring,“ vysvětluje Frey. „Nezjistíte to bez dobrých kvalitních nástrojů, které mají schopnost udržet krok s rychlostí změn.“

Nástroje NCCM mohou také zmírnit následky nedostatku personálu. „Odborníci na síťovou problematiku jsou drazí a stále vzácnější. Mnoho práce v sítích se opakuje a vyžaduje to navíc kvalifikovaný personál z důvodu starších rozhraní, se kterými musí pracovat (například příkazová řádka),“ vysvětluje O'Donnell. „Nástroje NCCM umožňují převést většinu této práce na méně kvalifikovaný personál, který je levnější, zvyšují spolehlivost díky konzistentnímu provádění a také zvyšují produktivitu personálu.“

3. Zvyšte informovanost o aplikacích.
„Správci sítí potřebují vidět data o výkonu sítě nikoli jako izolované, ale současně s informacemi o aktivních aplikacích a službách, vidět, kdo je používá a jaký výsledek to přináší uživatelům,“ popisuje Frey.

„Zajistěte si, abyste věděli nejen to, co se v síti děje, ale také jak je síť využívána pro zajištění aplikací a služeb,“ radí Frey. „Překvapuje mne, jak mnoho firem stále neví, jaké používají v síti aplikace či které z nich skutečně určují vytížení sítě a které z nich jsou často zdrojem problémů při výskytu zpomalení.“

4. Plaťte za analýzu a ne za pouhý monitoring.
Pouhé shromažďování a zobrazování dat je passé. „Pokud hodláte vydávat nějaké peníze, hledejte pokročilejší produkty, které posbíraná data i analyzují,“ radí O'Donnell. „Je nesmyslné dumat nad diagramy a grafy jen s vlastním úsudkem, když jsou k dispozici sofistikované matematické algoritmy, které dokážou data prosévat.

Dodavatelé, jako BlueStripe, NetScout, Netuitive, Network Instruments, Opnet, Splunk a mnoho dalších včetně hlavních poskytovatelů správního softwaru, mají produkty zajišťující analýzu, které vám dokážou sdělit něco smysluplného, vysvětluje. „Dokážou pro vás najít onu příslovečnou jehlu v kupce sena.“

Například nástroj platformy Monolith umožňuje Yappertovi analyzovat vliv IT události na firemní úrovni, a nikoli jen vliv na úrovni zařízení. „S našimi předchozími nástroji jsme například neměli dobrý přehled nad všemi síťovými komponentami, které zajišťovaly a podporovaly systém finančního a personálního oddělení. Nyní dokážeme označit a uspořádat tato zařízení a události, které u nich nastanou – vše v kontextu podnikové skupiny,“ pochvaluje si Yappert. Když dojde k problému na přepínači, směrovači nebo firewallu, „vidíme, co je tím ovlivněno na podnikové úrovni“.

5. Využijte naplno nevyužité funkce současných sad nástrojů.
Jen velmi málo manažerů plně využívá vlastněné nástroje. Věnovat čas zjišťování, jak by mohly původní nástroje vyplnit existující funkční mezery, se opravdu vyplatí. „Obětujte trochu času, podívejte se do příruček a zjistěte, zda současné vlastněné nástroje nemají nějaké vámi dosud nevyužívané funkce. Skoro vždy tam nějaké jsou,“ tvrdí Frey.

Dodavatelé také často mohou nabídnout bezplatné propojení na další nástroje správy prostřednictvím technologického partnerství, které chrání firmy před nutností realizovat integraci svépomocí. „Integrační nástroje obvykle poskytují dobrou hodnotu vzhledem ke strávenému času, protože zajišťují vzájemnou komunikaci mezi příslušnými aplikacemi,“ prohlašuje Frey. Zodpovědnost za zdůraznění nevyužitých možností a funkcí ponechte na dodavatelích, doporučuje Noelová. Koneckonců je to v jejich zájmu: Čím více používá oddělení IT jejich produkt, tím více se pro něj stává nezbytným. „Řekněte jim, ať vám usnadní začátek s využíváním funkcí, které jste ještě nevyzkoušeli,“ radí Noelová.Komentáře