Plně softwarově definované datové centrum slibuje VMware

vCloud Suite 5.1, prý první řešení, které umožní provoz tzv. softwarově definovaného datového centra, oznámila firma VMware.

Plně softwarově definované datové centrum slibuje VMware


Zahrnuje produkty pro virtualizaci, infrastrukturu cloudu, provisioning na základě daných pravidel, obnovu po havárii i správu v jediné sadě, což zjednodušuje přechod na cloudovou architekturu.

Mimo jiné rozšiřuje výhody virtualizace na každou doménu datového centra – výpočetní, úložnou a síťovou, i na související služby v oblasti dostupnosti a bezpečnosti. Architektura zahrne všechny hardwarové zdroje a vloží je do společné kapacity, ze které mohou automatické funkce bezpečně a efektivně přerozdělovat zdroje podle aktuálních požadavků aplikací.

Fimy využívající softwarově definovaná datová centra mohou mít vlastní virtuální datová centra s logicky oddělenými kolekcemi všech použitých virtuálních výpočetních, úložných, síťových a bezpečnostních zdrojů, které jsou zvyklé používat.

Základem sady vCloud je virtualizační platforma vSphere 5.1, jejíž nová verze obsahuje 100 rozšířených a nových funkcí pro zajištění nejvyšší úrovně služeb všech aplikací včetně pracovní zátěže kritické pro chod podniku a I/O senzitivních aplikací s nízkou latencí.

vShere 5.1 podporuje virtuální stroje až se 64 virtuálními procesory a zahrnuje řešení vMotion, díky kterému je možné za provozu migrovat mezi virtuálními stroji bez potřeby sdíleného úložiště. Novinka obsahuje i řešení Data Protection, jež zjednodušuje zálohování a obnovu virtuálních zařízení, dále replikační software či vShield Endpoint zajišťující bezpečnost virtuálních zařízení.

Další součástí vCloud 5.1 je například Director 5.1, jenž řeší poskytování služeb virtuálního datového centra v řádu minut a jejich provisioning, nebo Networking and Security 5.1, který softwarově redefinuje síť a umožňuje dynamické vytváření virtuálních sítí a služeb, které jsou kompletně oddělené a nezávislé na fyzickém síťovém hardwaru.

vCenter Site Recovery Manager 5.1 dovoluje automatizovanou obnovu po havárii pro všechny aplikace a zajišťuje předvídatelné obnovení prostřednictvím automatického testování a plánu realizace.

Správa, provisioning aplikací, přesun pracovní zátěže mezi cloudy a zajištění inteligentní automatizace pro plánování kapacity jsou realizovány pomocí produktů jako vFabric Application Director, vCenter Operations Management Suite či vCloud Connector.

Úvodní foto: © vege - Fotolia.com


Komentáře