Podniková komunikace dneška: Mobilnější a sjednocenější

Komunikace ve firmách se rychle proměňuje pod tlakem doby – nejde jen o současnou ekonomickou situaci, ale také o stále rychlejší pronikání nových technologií do praxe.


O svém pohledu na aktuální možnosti firemní komunikace, trendech pro nejbližší dobu i o postojích zákazníků s námi pohovořil Jaroslav Javornický ze společnosti E&S Software.

Co je podle vás nejcharakterističtějším trendem v podnikové komunikaci za poslední roky?
Mezi nejvýraznější trendy v podnikové komunikaci jednoznačně patří sdílení a plánování přenesené do mobilního prostředí s možností přistupovat ke klíčovým informacím kdykoliv a kdekoliv. Velký nárůst poptávky jsme také zaznamenali po sjednocení komunikačních řešení ve firmách tak, aby se zvýšila efektivita práce bez nutnosti investovat do jednotlivých proprietárních řešení. Velkou roli v tom hraje i současná finanční krize, která nutí podniky hledat řešení s vysokou přidanou hodnotou za přijatelnou cenu. Právě cenová dostupnost a možnost snadné implementace a migrace ze starých řešení bývá pomyslným jazýčkem na vahách při výběru takového systému.

Jak se firmy v ČR staví k řešením, spojující hlasové, e-mailové i messagingové služby?
Jako ke každé novince, je i k tomuto řešení český zákazník nejprve opatrný, než zjistí obrovské výhody, které toto spojení představuje. Silnou motivací často bývá možnost zálohovat kompletní komunikaci na neomezeně dlouhou dobu a to hlavně pro firmy podléhající zákonu o elektronických komunikacích. Mnoho společností také volí možnost nasadit takové řešení modulárně v několika fázích tak, aby nebyl uživatel zahlcen novými funkcemi a možnostmi celého systému.

Co jsou nejsilnější a naopak nejslabší stránky těchto řešení?
Nejsilnější stránku určitě představuje zvýšení produktivity práce díky snadnému přístupu ke všem komunikačním zdrojům a jejich vzájemné interakci. Stejným způsobem, jako se zvýší efektivita komunikace v rámci organizace, se zlepší i komunikace se zákazníky, kteří si tak mohou zvolit optimální komunikační metodu, která jim vyhovuje. Jistou nevýhodu může představovat nutnost změny komunikační infrastruktury, která ovšem ve výsledku vede ke snížení dlouhodobých nákladů na provoz a údržbu takového řešení.

Myslíte, že je v této oblasti na trhu prostor pro další produkty tohoto typu a nebo je již přeplněný?
Rozhodně je zde velký prostor pro nové inovativní produkty, které budou zároveň dostupnější pro menší a střední organizace. Koncept sjednocení hlasu, e-mailu a messagingu je na úplném počátku a možnost jeho rozšíření představuje podobný potenciál jako rozšíření technologií na sdílení kontaktů a kalendářů.

Jakým směrem se podle vás bude ubírat vývoj v této sféře v nejbližších letech?
Myslím, že směr vývoje budou udávat, jako u většiny řešení, zákazníci sami. Nejbližší roky budou jistě ve znamení konsolidace různých, často duplicitních komunikačních nástrojů a jejich nahrazení unifikovaným rozhraním, které poskytne komfort a efektivitu nejen uživatelům, ale také administrátorům. Velký důraz bude také kladen na systém zabezpečení, který musí mimo jiné zohlednit možnost zneužití vně organizace a zabránit tak únikům citlivých dat.Komentáře