Případů omezování internetu vládami přibývá

Organizace na ochranu lidských práv varuje. Za uplynulé čtyři roky se ztrojnásobil počet případů, kdy se vláda uchýlila k omezení či úplnému vypnutí internetu.

Případů omezování internetu vládami přibývá


Případů, kdy stát vypne a svým občanům odepře přístup k internetu či jeho částem (zpravidla sociálním sítím), přibývá. Nezisková organizace Access Now zaměřená na lidská práva a svobodný přístup k informacím, zejména na internetu, v rámci svého projektu STOP spolu se sdružením #KeepItOn v roce 2019 zaznamenala 213 takových odstávek, což je o 17 více než v roce 2018.

Ještě dramatičtěji nárůst působí ve srovnání s dřívějšími roky. V roce 2017 jich totiž bylo zaznamenáno 106, v roce předchozím dokonce jen 75. Během čtyř let se tak jedná téměř o trojnásobný nárůst. A nejenže přibývá počet odstávek, ale trvají také déle, dopadají na více lidí a stále častěji jsou zaměřeny na zranitelnější skupiny obyvatel.

Víc než polovina z 213 odstávek připadá na Indii, kde byl internet v roce 2019 vypnut celkem ve 121 případech, druhé místo patří s 12 případy Venezuele, třetí je s 11 případ Jemen. Z kontinentů dominuje Asie a Afrika. Autoři studie upozorňují, že v zemích jako je právě Indie, angladéš nebo Myanmar vlády internet vypínají ve snaze potlačit hlas konkrétních skupin populace, jako jsou například členové utlačovaných minorit nebo uprchlíci.

V Africe k celostátním shutdownům loni nejčastěji docházelo během protivládních protestů, v období voleb či politické nestability.

Zatímco v roce 2018 bylo zemí, ve kterých k odstávkám došlo, 25, loni už jich organizace zaznamenala 33. Do seznamu tak přibyly i státy, které se k podobným praktikám v minulosti neuchylovaly; mezi nimi africké země Benin, Eritrea, Gabon nebo Zimbabwe.

Paradoxně, k čím více odstávkám v kontextu potlačování lidských práv dochází, tím těžší je odhalit je, ověřit a potvrdit. Dle autorů tomu často brání například válečný stav v zemích jako je třeba Jemen či Sýrie, důvodem může být také skutečnost, že odstávka je zacílena na konkrétní vesnici či město.

Na druhou stranu navzdory omezováním a rizikům přibývá také lidí, kteří jsou odhodláni se takovému útlaku bránit, a objevuje se stále více případů žalob namířených kvůli odstávkám přímo na samotné vlády.

Úvodní foto: Adobe Stock


Komentáře