Přišla ekonomická krize i na datová centra?

Strašák ekonomické recese je stále mezi námi, a tento fakt zcela změnil přístup společností k IT.

Přišla ekonomická krize i na datová centra?


(PR článek)

Je asi známá věc, že v době před deseti lety patřily společnosti podnikající v IT mezi nejbohatší a měly velmi velké množství volných peněz. Celkově byl náš IT trh málo zaplněn a stále existoval velký prostor nepokrytých činností. Toto byla ideální kombinace k velkým meziročním růstům. Při bouřlivém růstu společnosti řešily spoustu souběžných problémů, které byly zcela nové, a tak nezbyl čas na revizi starých rozhodnutí. Když se ve společnosti osvědčil jeden výrobce zařízení, tak se jeho produkty používaly i nadále. Peněz bylo dost, a tak nikdo nebyl nucen ke zkoumání, zda na trhu není výhodnější alternativa.

To se ovšem po příchodu ekonomické krize změnilo. Nejdříve nastalo zastavení nákupu nových technologií v naději, že se útlum rychle přežene a vše bude brzo opět ve starých kolejích. Všichni víme, že se tak nestalo. Přestože jsme si před nedávnem připomněli pět let od pádu Lehman Brothers, strašák ekonomické recese je stále mezi námi. Tento fakt zcela změnil přístup společností k IT a přinutil je budovat a obnovovat infrastrukturu se sníženým rozpočtem. CIO nyní obrací každou korunu a hledají co nejlepší řešení za snížené náklady. I v českých hájích se stále častěji skloňuje zkratka TCO, protože se už neřeší pouze pořizovací náklady, ale celkové náklady na nákup a provoz zařízení po celou dobu jeho životnosti. Důsledkem této situace je odklon od předražených dominantních značek a růst popularity progresivních výrobců.

Hezkým příkladem může být známý televizní kanál Channel 4, který se právě rozhodnul vyměnit síťové prvky ve svém datovém centru za produkty společnosti Extreme Networks. Toto je pouze jedno z mnoha datových center, kde přehodnotili svou dosavadní strategii. Mimo TCO se datová centra zaměřují i na specifické požadavky. Mezi ně patří nízká latence, vysoká propustnost (v řádu desítek Tbps na zařízení) a nízká spotřeba a s tím spojené menší nároky na chlazení. Dalším důležitým parametrem je podpora standardů pro komunikaci v datových centrech (DCBX), které řeší garanci služby pro přístup k diskovým úložištím přes ethernetovou síť. Pro zajištění vysoké míry dostupnosti infrastruktury se postupně stále více objevuje požadavek na podporu standardu TRILL, který je určen na obsluhu více redundantních linek. Stále vyšší důraz se klade i na rozšířenou podporu virtualizovaných řešení. A to nejenom ve vyšší spolupráci s virtuálními servery, ale i v podpoře VSPEX, VBlock a standardů SDN (hlavně OpenFlow) a OpenStack.

Extreme Networks Black Diamond X8Pro zvýšení bezpečnosti tu je nově kontrola provozu protokolu Fibre Channel over Ethernet, tak aby se nemohl útočník vydávat za diskové pole, apod. Pochopitelně se postupně uvádí v život i bezpečnost u protokolu IPv6. To hlavně z důvodu, aby se špatně nakonfigurované zařízení v datovém centru nezačalo hlásit jako IPv6 směrovač. V neposlední řadě jsou kladeny vysoké požadavky na správu. Nejenom v rámci dodávky centrálního managementu přímo od výrobce, ale i v možnosti integrace správy infrastruktury do nástrojů třetích stran. K tomu může sloužit například XML API integrované přímo v mikrokódu přepínačů, směrovačů, firewallů a dalších zařízení.

Pro zjednodušení obsluhy a předcházení výpadkům požadují někteří provozovatelé i možnost automatické reakce na různé události zaznamenané v síti. Například na objevení specifického provozu, zjištění, že v síti se pohybuje příliš vysoké procento broadcastů, změny ve směrovacích tabulkách, apod. Moderní zařízení umí toto vyhodnotit a dočasně zablokovat na konkrétním portu pouze příjem broadcastů tak, aby se předešlo výpadku z důvodu broadcast storm. Rovněž tato zařízení umí změnit svou konfiguraci v návaznosti na úpravy směrovacích, či přepínacích tabulkách, vytvořit zálohu svého nastavení při přihlášení správce a mnoho dalších věcí.

Protože produkty společnosti Extreme Networks všechny tyto požadavky splňují, často vítězí ve výběrovém řízení. Společnost Extreme Networks byla založena v roce 1996 ve Spojených státech a od té doby se soustředí na výrobu a vývoj síťových přepínačů. V roce 1997 přinesla, jako první, na trh gigabitový Layer 3 přepínač. Od té doby působí jako inovátor, který přináší velké množství novinek do segmentů datových center, ISP sítí a infrastruktury pro mobilní operátory. Všechny tyto vysoce sofistikované produkty s plnou funkcionalitou jsou dostupné pro celé spektrum zákazníků od velkých datových center, přes ISP, velké podniky až po malé společnosti.

Výhradním distributorem produktů Extreme Networks pro ČR a SR je společnost Veracomp.

Autor Zdeněk Tlustý je Business Development Manager ve firmě Veracomp, s.r.o.

Úvodní foto: © senticus - Fotolia.com


Komentáře