Řešení pro on-line kontextový, komunitní a transakční marketing představil Cleverlance

Produkt Community Platform, kterým výrobce reaguje na zvýšený zájem firem o zavádění on-line kontextového, komunitního a transakčního marketingu, představila firma Cleverlance. Navazuje tak na nedávné spuštění platformy OpenSocial pro tvorbu webových sociálních aplikací (komunitního softwaru) uvedením řešení, které umožňuje velmi jednoduše vytvářet portály s podporou této platformy, popřípadě obohatit existující portálová řešení o komunitní funkce a nabídnout tak firmám efektivní implementaci komunitního softwaru.Produkt Community Platform, kterým výrobce reaguje na zvýšený zájem firem o zavádění on-line kontextového, komunitního a transakčního marketingu, představila firma Cleverlance. Navazuje tak na nedávné spuštění platformy OpenSocial pro tvorbu webových sociálních aplikací (komunitního softwaru) uvedením řešení, které umožňuje velmi jednoduše vytvářet portály s podporou této platformy, popřípadě obohatit existující portálová řešení o komunitní funkce a nabídnout tak firmám efektivní implementaci komunitního softwaru.
Klíčovým přínosem Community Platform je množství informací, které může firma získat o svých zákaznících a využít je pro rozvoj produktů, zpětnou vazbu zákazníků, věrnostní programy, segmentaci zákazníků, zacílení kampaní a řízení spokojenosti jednotlivců nebo skupin.
Platforma OpenSocial umožňuje vytvářet komunitní portálová řešení složená z tzv. gadgets – webových miniaplikací. Portál umožní zákazníkům přidávat aplikace třetích stran do portálu a personifikovat tak své osobní stránky (home pages).
Až dosud platformu OpenSocial podporovalo pouze několik velkých komunitních portálů a sociálních sítí - jako iGoogle, Facebook, Orkut, MySpace a další.
Jakub Dadák, Executive Director for Shared Services společnosti Cleverlance, k novému řešení uvádí: „Cleverlance Community Platform dává nyní šanci
i ostatním provozovatelům webových portálů získat podporu platformy OpenSocial za velice výhodných podmínek – jak pro nové, tak pro existující webové portály.“
Platforma OpenSocial dává navíc (se svolením uživatele) jednotlivým miniaplikacím přístup k uživatelským profilům, seznamu jejich přátel a také
k jejich zprávám, což znamená, že se stávají součástí sociální sítě uživatele.
Pro rozšíření existujících portálů o komunitní funkce a podporu miniaplikací je připraven Cleverlance Community Connector, který usnadňuje napojení Open Social na existující systémy zákazníka.


Komentáře